PRIVACYBELEID

1.    VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

A. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het managementbedrijf van de keten Catalonia Hotels & Resorts dat eigenaar is van het hotel waarin u verblijft of waaraan u deelneemt ("CATALONIA"). U kunt de contactgegevens van de betreffende manager hier raadplegen.

B. Als u zich heeft aangemeld als lid van onze Catalonia Rewards Club, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Gegevensbeheerder: Duques de Bergara, S.L. ("Catalonia Rewards").
Postadres: Calle Bergara, 11, Barcelona.
Telefoonnummer: +34 93 236 00 00.
E-mail voor aangelegenheden in verband met gegevensbescherming: dpo@cataloniahotels.com

C. Als u informatie vraagt over onze producten en diensten, uitbreiding van het bedrijf, maatschappelijk verantwoord ondernemen of onze laatste persberichten, is de gegevensbeheerder:

Gegevensbeheerder: Duques de Bergara, S.L.
Postadres: Calle Bergara, 11, Barcelona.
Telefoonnummer: +34 93 236 00 00.
E-mail voor aangelegenheden in verband met gegevensbescherming: dpo@cataloniahotels.com

 

2.    DOELEN

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

A) Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR") informeren wij u hierbij dat CATALONIA de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Om verzoeken over de producten en diensten van onze hotels geplaatst op www.cataloniahotels.com. te behandelen en te beantwoorden, waaronder:

-Het opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens om uw reservering af te handelen.

-Het beheren van onze diensten, waaronder herinneringen, technische kennisgevingen en updates van aangevraagde diensten.

-Het registreren en afhandelen van online probleemoplossing, waaronder onze klantendiensten die uw aanvraag verwerken.

-Het bewaren van uw afbeelding om het registratieproces van reizigers / check-in voor toekomstige boekingen te versnellen, in die gevallen waarin u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze behandeling.

2. U marketingberichten en reclame toesturen, naast het informeren over vrijetijds- en reisdiensten en promoties van de hotels van de keten, mits u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. CATALONIA kan u marketingberichten sturen via elektronische middelen zoals e-mail of sms.

3. Het opstellen van een marketingprofiel om u reclame te tonen die aan uw smaak is aangepast op basis van de informatie die u ons verstrekt en uw verblijven in onze hotels. Op basis van uw profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen die wettelijke of aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de studie van uw consumentengedrag ons in staat stelt uw ervaring in de CATALONIA hotels te verbeteren.

4. Het voorkomen van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld frauduleuze activiteiten, denial-of-service-aanvallen en het versturen van spam, onder andere).

5. Het toewijzen van gegevens aan publieke organisaties en autoriteiten, mits deze vereist zijn op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen. 

6. Het afhandelen van personeelsselectieprocessen.

B) Catalonia Rewards kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden als u zich hebt ingeschreven:

1. Afhandeling van uw instemming met en controle op uw naleving van het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, de lidmaatschapsvoorwaarden van het getrouwheidsprogramma van Catalonia Rewards, evenals alle zaken die verband houden met uw lidmaatschap van Catalonia Rewards, waaronder, onder andere, het afhandelen en bevestigen van uw boekingen via Catalonia Rewards, het versturen van alle details over uw boeking naar het hotel van de Catalonia Hotels & Resorts keten waarbij u een boeking heeft gemaakt, het stroomlijnen van de bevestiging van uw toekomstige boekingen door het bijhouden van uw persoonlijke gegevens, het informeren over uw lidmaatschapsstatus en het bedrag aan Travel Cash dat u heeft gespaard, naast het beantwoorden van uw vragen en verzoeken die u naar Catalonia Rewards stuurt.

2. U marketingberichten en advertenties sturen via elektronische middelen (zoals e-mail of sms) over: (a) aanbiedingen, nieuws en nieuwe functies met betrekking tot het hotel waar u verblijft; en/of (b) aanbiedingen, promoties en wedstrijden die door Catalonia Rewards worden georganiseerd of waarbij het betrokken is.

3. Het uitvoeren van geautomatiseerde segmentatie- en profileringsprocessen op basis van de door u verstrekte informatie en uw verblijven in onze hotels om u gepersonaliseerde informatie te sturen en onze diensten te verbeteren.

4. Het voorkomen van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld frauduleuze activiteiten).

5. Het toewijzen van gegevens aan publieke organisaties en autoriteiten, mits dit vereist is op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen.

C) Duques de Bergara S.L. kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

1. Het behandelen van vrijblijvende verzoeken om informatie met betrekking tot onze producten en diensten.

2. Het afhandelen van eventuele informatieverzoeken met betrekking tot uitbreidingsprojecten.

3. Het versturen van de laatste nieuwsupdates uit de perskamer.

4. Het behandelen van alle informatieverzoeken met betrekking tot ons engagement voor sociale verantwoordelijkheid.

5. Het uitvoeren van geautomatiseerde segmentatie- en profileringsprocessen op basis van de door u verstrekte informatie en uw verblijven in onze hotels om u gepersonaliseerde informatie te sturen en onze diensten te verbeteren.

6. Het voorkomen van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld frauduleuze activiteiten).

7. Het toewijzen van gegevens aan publieke organisaties en autoriteiten, mits dit vereist is op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen

 

3. PERIODE VAN GEGEVENSOPSLAG

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang de contractuele en/of commerciële relatie duurt, of totdat u verzoekt deze te wissen, alsmede gedurende de tijd die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


4. RECHTSGRONDSLAG

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens ligt in:

-De uitvoering van een overeenkomst met CATALONIA, met betrekking tot artikel 2 A), punt 1 hierboven.
-Het gerechtvaardigd belang van CATALONIA om marketingberichten te sturen over soortgelijke producten en diensten die zijn gecontracteerd met betrekking tot paragraaf 2 A), punt 2 hierboven.
-Het legitieme belang van CATALONIA met betrekking tot sectie 2 A), punt 3 hierboven, dat erin bestaat u diensten, aanbiedingen en promoties te tonen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn omdat ze "vergelijkbaar" zijn met andere diensten die u hebt gecontracteerd, dit alles op basis van de opstelling van een marketingprofiel. Uw marketingprofiel wordt opgesteld aan de hand van de door CATALONIA verzamelde informatie over uw verblijven in onze hotels.
-Het legitieme belang van CATALONIA met betrekking tot punt 2 A), punt 4 hierboven, om CATALONIA en/of haar klanten te beschermen door het voorkomen van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten.
-Uit hoofde van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op CATALONIA, voor het doel van sectie 2 A), punt 5 hierboven.
-De uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming die aan CATALONIA is gegeven, met betrekking tot paragraaf 2 A), punt 6 hierboven. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door Catalonia Rewards ligt in:

-De uitvoering van een overeenkomst met Catalonia Rewards, met betrekking tot paragraaf 2 B), punt 1 hierboven.
-Het gerechtvaardigd belang van Catalonia Rewards om marketingberichten te sturen over soortgelijke producten en diensten die zijn gecontracteerd in verband met paragraaf 2 B), punt 2 hierboven.
-Het legitieme belang van Catalonia Rewards met betrekking tot artikel 2 B), punt 3 hierboven, dat erin bestaat u diensten, aanbiedingen en promoties te tonen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn omdat ze "vergelijkbaar" zijn met andere diensten die u hebt gecontracteerd, dit alles op basis van het opstellen van een marketingprofiel en interne statistische rapporten. Voor deze doeleinden volgt Catalonia Rewards uw gedrag om na te gaan of u zou kunnen profiteren van andere aanbiedingen en diensten van Catalonia Rewards. Uw marketingprofiel wordt opgesteld aan de hand van informatie die eigendom is van Catalonia Rewards.
-Het legitieme belang van Catalonia Rewards met betrekking tot artikel 2 B), punt 4 hierboven, om Catalonia Rewards en/of haar klanten te beschermen door misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten te voorkomen.
-Op grond van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Catalonia Rewards, voor het doel dat is uiteengezet in paragraaf 2 B), punt 5 hierboven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door Duques de Bergara S.L. ligt in:

-De uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming gegeven aan Duques de Bergara S.L., met betrekking tot artikel 2 C), punt 1 hierboven.
-De uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming van Duques de Bergara S.L. met betrekking tot artikel 2 C, punt 2, hierboven.
-De uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming van Duques de Bergara S.L. met betrekking tot artikel 2 C, punt 3 hierboven.
-De uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming die is gegeven aan Duques de Bergara S.L., met betrekking tot paragraaf 2 C), punt 4 hierboven.
-Het legitieme belang van Duques de Bergara S.L. met betrekking tot paragraaf 2 C), punt 5 hierboven, dat erin bestaat u diensten, aanbiedingen en promoties te tonen die volgens ons voor u interessant kunnen zijn omdat ze "vergelijkbaar" zijn met andere diensten die u hebt gecontracteerd, dit alles op basis van de opstelling van een marketingprofiel en interne statistische rapporten. Voor deze doeleinden volgt Duques de Bergara S.L. uw gedrag om na te gaan of u zou kunnen profiteren van andere aanbiedingen en diensten van Catalonia Rewards. Uw marketingprofiel wordt opgesteld aan de hand van informatie die eigendom is van Duques de Bergara S.L..
-Het legitieme belang van Duques de Bergara S.L. met betrekking tot artikel 2 C), punt 6 hierboven, om Duques de Bergara S.L. en/of haar klanten te beschermen door misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten te voorkomen. - Op grond van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Duques de Bergara S.L., voor het doel dat is uiteengezet in paragraaf 2 C), punt 7 hierboven.

 

5. RECIPIENTEN

Aan welke ontvangers kunnen uw gegevens worden verstrekt?

Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt in de volgende omstandigheden:

-De verwerking van uw gegevens door leveranciers die behoren tot de groep Catalonia Hotels & Resorts, evenals andere derde leveranciers die optreden als gegevensverwerkers als gevolg van het verlenen van een dienst aan CATALONIA.
-De gegevensverwerking door sommige van onze leveranciers kan de internationale overdracht van gegevens inhouden. In dergelijke gevallen bevat de overeenkomst die CATALONIA met deze leveranciers heeft gesloten passende waarborgen in overeenstemming met de GDPR om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.
-Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan openbare organisaties en autoriteiten (zoals onder andere de Spaanse wetshandhavers en agentschappen) wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


6. RECHTEN

Welke rechten heeft u wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt?

U hebt het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

U hebt ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op rectificatie van onnauwkeurige gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval slaan wij ze alleen op om klachten in te dienen of ons daartegen te verdedigen.

Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking zal uw gegevens niet langer verwerken, tenzij daar dwingende legitieme redenen voor zijn, of om zich te verdedigen tegen mogelijke klachten.

U kunt eveneens uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen overeenkomstig de geldende regelgeving.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dpo@cataloniahotels.com. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres: Atención al Cliente, C/Córcega, 323 - 08037 Barcelona en schrijf "Protección de Datos" op de enveloppe. Vergeet niet zoveel mogelijk informatie over uw verzoek te verstrekken: uw volledige naam, het e-mailadres dat voor uw account wordt gebruikt en de website waarop uw verzoek betrekking heeft.

Ten slotte informeren wij u hierbij dat u zich kunt wenden tot het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming of andere bevoegde overheidsinstanties voor elke vordering die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens.