PRIVACYBELEID

1.    VERANTWOORDELIJKE

De personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen variëren naargelang de verwerking die in elk geval plaatsvindt.

Hieronder geven we u de details van de verschillende bedrijven die uw gegevens kunnen verwerken en die bij elke verwerking worden geïdentificeerd.

 1. CATALONIA HOTELS & RESORTS (“Catalonia”)

Handelsnaam: Promotora Kasde S.A.

Postadres: Calle Castellnou 61, Barcelona.

Telefoon: +34 93 236 00 00.

 1. HOTELS of HOTEL

De hotels waar u verblijft kunnen verschillende soorten gegevensverwerking uitvoeren. Informatie over de beheersmaatschappijen van de hotels die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.

 1. CATALONIA REWARDS

Handelsnaam: Duques de Bergara, S.L.U.

Postadres: Calle Bergara, 11, Barcelona.

Telefoon: +34 93 236 00 00.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres dpo.cataloniahotels@lener.es.

 

2. VERWERKINGEN

2.1 BOEKINGEN VIA DIRECTE KANALEN

VERANTWOORDELIJKE

Wanneer u een reservering maakt via onze website (www.cataloniahotels.com) of via het telefonische reserveringssysteem, is Promotora Kasde S.A., als het bedrijf dat de online boeking (www.cataloniahotels.com) en de telefonische boeking beheert, en als moederbedrijf van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts (hierna te noemen "Catalonia"), verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Ook worden de gegevens van de boeking verwerkt door de beheersmaatschappij van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts die eigenaar is van het hotel waar u verblijft (hierna te noemen het "hotel"), zowel wanneer u online boekt als, in het bijzonder, wanneer u rechtstreeks telefonisch bij het hotel of persoonlijk in een hotel reserveert. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke vindt u hier.

DOEL

Catalonia verwerkt de gegevens alleen om de reservering die via de website is gemaakt te beheren en te zorgen voor de correcte uitvoering ervan, om uw eventuele verzoeken of vragen met betrekking tot uw reservering, kamer of door het hotel aangeboden diensten te beantwoorden en om u ondersteuning van onze klantenservice te bieden in geval van een incident in de boeking (bijvoorbeeld een fout in de ingevoerde gegevens, aangegeven data, enz.).

Het desbetreffende hotel verwerkt de gegevens voor de correcte uitvoering van de geboekte diensten en om eventuele twijfels of vragen en eventuele incidenten bij de uitvoering van de reservering in het hotel zelf in behandeling te nemen.

Wanneer een reservering wordt gemaakt via het telefonische reserveringssysteem, worden de gegevens verwerkt voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven, maar daarnaast, en indien de behoeften van het contract dit vereisen, kan het tijdens het telefoongesprek opgegeven e-mailadres worden gebruikt om u door te verwijzen naar ons elektronische betalingsportaal.

Ook kunnen zowel Catalonia als het hotel u berichten sturen, ook via elektronische middelen zoals e-mail, sms-berichten of instant messaging-toepassingen, met als enig doel u boekingsherinneringen, technische kennisgevingen of updates van onder meer de geboekte diensten te sturen.

Het bovenstaande is eveneens van toepassing indien de persoon die de reservering maakt niet de persoon is die daadwerkelijk in het hotel zal verblijven. In deze gevallen is het de verantwoordelijkheid van de persoon die reserveert om de informatie door te geven aan de persoon die in het hotel zal verblijven, onverminderd de informatie die hij/zij bij het inchecken kan verstrekken.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Gegevens die verband houden met reserveringen worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om de door die derde geleverde dienst te boeken.

RECHTSGROND

Catalonia en het hotel verwerken de gegevens van de reservering om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het contract en het verblijf na te komen. Dit betreft ook het versturen van berichten met betrekking tot uw reservering.

BEWAARTERMIJN

De voor het beheer van de reservering verwerkte gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de reservering en om te voldoen aan eventueel toepasselijke wettelijke termijnen of de verjaringstermijnen voor de desbetreffende handelingen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen er verwerkingen zijn waarbij bepaalde persoonsgegevens gedurende andere dan de in dit privacybeleid aangegeven termijnen moeten worden bewaard.

2.2 VERLATEN WINKELWAGEN

VERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van gegevens voor een reserverings- of boekingsactiviteit die nog bevestigd moet worden is Catalonia.

DOEL

Wanneer u bezig bent met een reservering of de boeking van een product of dienst op onze website, maar deze niet afrondt (om welke reden dan ook, omdat u er later mee wilt doorgaan, vanwege een fout in het systeem, in uw toestel, enz.), kunnen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt, of die door cookies zijn vastgelegd, tijdelijk bewaren om u de mogelijkheid te bieden de transactie op een later tijdstip af te ronden (bijvoorbeeld door u op onze website pop-ups te tonen om de reservering weer op te pakken, of zelfs door u inhoud ter herinnering op websites van derden te tonen).

Als u uw e-mailadres hebt ingevoerd, kunnen wij u ook herinneringsmails sturen. Die e-mails zullen nooit reclame of inhoud bevatten die niet rechtstreeks verband houdt met de door u aangevangen en niet afgeronde transactie. In geen geval betekent de ontvangst van deze e-mails uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of Rewards-programma, als u deze niet hebt aanvaard.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens in verband met deze verwerking worden niet aan derden doorgegeven.

RECHTSGROND

De rechtsgrond voor deze verwerking is de nakoming van precontractuele verplichtingen tussen ons, die voortvloeien uit de start van een contract dat om welke reden dan ook niet is afgesloten.

BEWAARTERMIJN

Gegevens in verband met de verwerking van een niet afgeronde transactie worden gedurende een week verwerkt om de passende herinneringen te kunnen sturen.

Na afloop van deze termijn kan de informatie over dit niet afgesloten contract worden toegevoegd aan uw gebruikersprofiel, zoals hieronder beschreven in de paragraaf "Profilering”.

2.3 INCHECKEN BIJ DE RECEPTIE VAN HET HOTEL

VERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is de beheersmaatschappij van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts, eigenaar van het hotel waar u verblijft (hierna te noemen, het “hotel”). De contactgegevens van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke vindt u hier.

DOEL

Het desbetreffende hotel verwerkt de gegevens tijdens het inchecken bij de receptie van het hotel zodat de personen die in het hotel zullen verblijven correct kunnen worden geïdentificeerd.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens gewoonlijk niet met derden. Bij het inchecken en verblijven in het hotel is het echter mogelijk dat de regelgeving die per land van toepassing is ons verplicht om deze gegevens door te geven aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties.

RECHTSGROND

Deze verwerking geschiedt voor zowel de nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen (waarborging van de identiteit van de personen die in het hotel verblijven), als de naleving van de regelgeving ter zake in de landen waar deze van toepassing is, met inbegrip van de doorgifte van gegevens aan de in elk geval bevoegde autoriteiten.

BEWAARTERMIJN

Als algemene regel geldt dat het hotel uw persoonsgegevens alleen verwerkt in verband met het inchecken tijdens uw verblijf. Na afloop van uw verblijf bewaren wij deze gegevens zolang wij daartoe verplicht zijn op grond van de verschillende voorschriften, alsmede om onze juridische belangen uit te oefenen of te verdedigen (in geval van een vermoeden van fraude kunnen de gegevens bijvoorbeeld tot 10 jaar worden verwerkt, overeenkomstig het huidige Spaanse wetboek van strafrecht).

2.4 VOORAF ONLINE INCHECKEN

VERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens zijn enerzijds Catalonia, als aanbieder van de gecentraliseerde online incheckservice, en anderzijds het hotel waar u gaat verblijven.

DOEL

Catalonia verwerkt de gegevens, zoals hierboven vermeld, om een gecentraliseerde opslagplaats bij te houden van alle gasten die hebben gevraagd vooraf online in te checken. Op de dag dat u in het hotel incheckt, worden de gegevens aan het hotel doorgegeven, zodat het u met behulp van de automatische identificatieapparatuur of de receptie kan identificeren.

We kunnen ook, met uw toestemming, uw foto of andere informatie van de online check-in bewaren voor toekomstige bezoeken om het hele proces eenvoudiger te maken.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens gewoonlijk niet met derden. Bij het vooraf online inchecken is het echter mogelijk dat de regelgeving die per land van toepassing is ons verplicht om deze gegevens door te geven aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties als u uiteindelijk in het hotel verblijft.

RECHTSGROND

Deze verwerking geschiedt voor zowel de nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, zowel door Catalonia als door het hotel, (om de levering van de gevraagde dienst te beheren en de identiteit van de personen die in het hotel verblijven te waarborgen), als de naleving van de regelgeving ter zake in de landen waar deze van toepassing is, met inbegrip van de doorgifte van gegevens aan de in elk geval bevoegde autoriteiten.

Bovendien kunnen wij, zoals hierboven aangegeven, als u ons toestemming geeft, een kopie van de gegevens en het identiteitsbewijs bewaren voor toekomstige incheckprocessen.

BEWAARTERMIJN

Als algemene regel geldt dat het hotel uw persoonsgegevens in verband met het online inchecken alleen verwerkt vanaf het moment dat u dit aanvraagt en ons uw gegevens verstrekt, tot het einde van uw verblijf. Na afloop van uw verblijf bewaren wij deze gegevens zolang wij daartoe verplicht zijn op grond van de verschillende voorschriften, alsmede om onze juridische belangen uit te oefenen of te verdedigen (in geval van een vermoeden van fraude kunnen de gegevens bijvoorbeeld tot 10 jaar worden verwerkt, overeenkomstig het huidige Spaanse wetboek van strafrecht).

2.5 AANMELDING VOOR ONZE BERICHTEN

VERANTWOORDELIJKE

Catalonia is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld in formulieren bestemd voor het abonneren op de nieuwsbrief, of dit nu op de website www.cataloniahotels.com is, op sociale media of zelfs op papier of elektronische apparaten (bijvoorbeeld bij het inchecken in een hotel van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts wanneer u de verblijfsovereenkomst "Welcome” ondertekent), en wanneer u een aankoop doet of reserveert op onze website of andere kanalen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Daarnaast wordt u erop gewezen dat, als u zich aanmeldt voor het loyaliteitsprogramma Rewards, de verwerking van uw gegevens voor de verzending van commerciële berichten via elektronische middelen wordt bepaald door hetgeen hierna wordt beschreven, door de voorwaarden beschreven in het "Beheer van het programma Catalonia Rewards”, de algemene contractvoorwaarden van Rewards (die je hier kunt bekijken) en door wat is vastgesteld in de hierna omschreven verwerking van de “Profilering”.

DOEL

Het doel van de verwerking is om u via elektronische middelen, zoals e-mail, sms-berichten of instant messaging-toepassingen, op de hoogte te houden door u commerciële en reclameberichten te sturen.

Voornoemde berichten kunnen af en toe informatie bevatten over diensten en aanbiedingen op het gebied van reizen en recreatie die door hotels van de keten worden aangeboden. Deze worden altijd via Catalonia verzonden.

Als we het hebben over onze commerciële berichten of nieuwsbrieven, bedoelen we in het algemeen het versturen van e-mails naar het adres dat de gebruikers ons hebben opgegeven. In een breder concept van online reclame zijn er tegenwoordig echter andere hulpmiddelen waarmee we onze gebruikers op een andere manier berichten kunnen sturen, zoals sociale media en instant messaging-toepassingen (bijv. Facebook, Twitter, Whatsapp of Telegram), of via sms-berichten.

Bij Catalonia en Catalonia Rewards gebruiken we deze diensten om ervoor te zorgen dat de interactie met onze gemeenschap van gebruikers ons in staat stelt hen allemaal te bereiken, met inbegrip van sociale media.

Om deze diensten te gebruiken, delen we altijd zo weinig mogelijk informatie. Het gaat daarbij om informatie die waarschijnlijk in het bezit is van Catalonia en Catalonia Rewards, het sociale netwerk of andere netwerken of applicaties van derden. Meestal wordt hiervoor het e-mailadres of telefoonnummer gebruikt. Met deze informatie controleert het sociale netwerk of de applicatie of de gebruiker een account heeft op zijn eigen platform. Op deze manier kunnen we een zogenaamd "gepersonaliseerd publiek" bereiken bestaand uit de gebruikers die zich bij Catalonia hebben aangemeld en die op hun beurt een account hebben op dat sociale netwerk of die applicatie.

Zo wordt in het betrokken sociale netwerk of de betrokken applicatie een reeks gebruikers gecreëerd waartoe wij geen rechtstreekse toegang hebben, d.w.z. we weten wat het aantal mensen in die reeks is en kennen een aantal statistische gegevens, maar we kunnen hun identiteit niet zien. Het sociale netwerk of de applicatie stelt ons in staat om rechtstreeks reclame aan deze reeks personen te tonen en rechtstreeks te communiceren met onze gebruikers op dat sociale netwerk of die applicatie.

Dit type activiteit kan worden uitgevoerd in verschillende media, met name sociale media zoals Facebook (Custom audience), Twitter (Tailored audiences) of Google (Customer Match). We doen dit alleen met gebruikers die toestemming hebben gegeven om reclame van Catalonia en Catalonia Rewards te ontvangen.

Anderzijds maken deze sociale media of applicaties het mogelijk om dezelfde gebruikersgegevens te delen om een zogenaamd "soortgelijk publiek" te vinden of te identificeren, d.w.z. gebruikers die een soortgelijk profiel hebben als de gebruikers van Catalonia en Catalonia Rewards op het genoemde sociale netwerk of de genoemde applicatie.

Dit soort activiteiten gebeurt vooral via sociale media als Facebook (Lookalike audience), Twitter (Tailored audiences) of Google (Similar Audiences). In dit geval, aangezien we onze eigen gebruikers niet rechtstreeks beïnvloeden met reclame, noch een database genereren van onze gebruikers op het sociale netwerk of platform van derden, gebruiken we de basisgegevens (e-mail of telefoonnummer) van alle gebruikers, zelfs degenen die geen toestemming hebben gegeven om reclame van Catalonia of Catalonia Rewards te ontvangen. Dit op grond van ons gerechtvaardigde belang.

Zoals hierboven aangegeven worden alleen uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekt aan dergelijke derden. Bovendien worden de gegevens in gecodeerde vorm gedeeld, waardoor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens worden gewaarborgd. Het gehele proces is via de door het platform verstrekte tool beveiligd, waardoor het platform u kan identificeren in zijn database.

Bij reclame op deze sociale media of applicaties van derden, heeft de configuratie die de gebruiker heeft gemaakt met betrekking tot de ontvangst van reclame op deze sociale media of apps in elk geval voorrang. Met andere woorden, zelfs als een gebruiker toestemming heeft gegeven om commerciële berichten van Catalonia of Catalonia Rewards te ontvangen toen hij/zij zich heeft aangemeld voor een van onze diensten, of geen bezwaar daartegen heeft gemaakt, naargelang het geval, zal hij/zij deze nooit op deze sociale media ontvangen via bovengenoemde diensten als hij geen toestemming heeft verleend voor de verwerking van zijn/haar gegevens voor reclamedoeleinden door het sociale netwerk of de app. Daarom raden wij alle gebruikers aan, indien zij geen reclame willen ontvangen via de sociale media of het platform van derden, dit te beperken via hun gebruikersprofiel of de beschikbare tools, en de bestaande voorwaarden in het privacybeleid van elk van de platforms te lezen.

De gegevens die nodig zijn om u commerciële berichten of reclame te kunnen sturen, worden verwerkt zolang u bent aangemeld om onze berichten te ontvangen of een gebruiker van het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma bent en u, nadat u uw toestemming voor deze verwerking hebt gegeven, deze vervolgens niet hebt ingetrokken en geen bezwaar hebt gemaakt tegen de ontvangst ervan, naargelang het geval. In ieder geval zal het weigeren of bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële berichten niet tot gevolg hebben dat gegevens worden gewist, aangezien deze deel uitmaken van uw profiel, maar het zal ons wel verhinderen om ze voor dit doel te gebruiken.

Houd er rekening mee dat het in ieder geval mogelijk is dat u reclame van Catalonia en Catalonia Rewards op sociale media ziet, omdat deze het mogelijk maken reclame aan hun gebruikers te tonen zonder dat wij vooraf persoonsgegevens delen. In deze gevallen is de weergave van deze reclame uitsluitend en alleen afhankelijk van de configuratie van uw gebruikersprofiel op de betreffende sociale media of app.

Al onze berichten kunnen worden gepersonaliseerd en afgestemd op uw voorkeuren, zoals beschreven in de paragraaf “Profilering” hieronder.

Bovendien kunt u zich op onze website via verschillende formulieren aanmelden voor onze commerciële berichten of nieuwsbrieven. U kunt zich er ook voor aanmelden door ondertekening van de verblijfsovereenkomst “Welcome” die u wordt overhandigd bij het inchecken in de hotels of op een andere manier waarbij toestemming wordt gevraagd. U kunt op elk van deze manieren uw toestemming geven om berichten te ontvangen en u kunt zich te allen tijde afmelden door middel van de link die voor dit doel beschikbaar is in elk bericht dat u ontvangt of, indien van toepassing, per e-mail op de adressen die in dit privacybeleid worden vermeld. Als u zich eenmaal heeft aangemeld, betekent dit niet dat u zich voor deze berichten afmeldt door bij volgende gelegenheden het vakje aanmelding niet aan te vinken.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

We geven uw gegevens niet door aan derden, ook niet aan de hotels opdat zij u commerciële berichten kunnen sturen. Zoals hierboven vermeld kunt u informatie van derden ontvangen, maar wij zijn altijd degenen die het bericht sturen.

RECHTSGROND

Op voorwaarde dat u zich vrijwillig aanmeldt voor onze berichten zoals hierboven is aangegeven, is de rechtsgrond van de verwerking uw toestemming.

Wanneer u een reservering maakt op onze website of een ander product of dienst bij ons boekt, zijn wij van mening dat wij de wettelijke bevoegdheid en het gerechtvaardigde belang hebben om u deze berichten te sturen, mits u geen bezwaar hebt gemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld, zoals bij Spaanse wet is vereist.

Het gebruik van reclamediensten op sociale media van derden gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om, op een zo transparant mogelijke manier, onze communicatie met onze gebruikers te verbeteren en de doeltreffendheid ervan te garanderen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking en u afmelden voor onze berichten, hetzij via de link die u in alle berichten vindt, hetzij door de instructies te volgen in de paragraaf “Uw rechten” hieronder.

U kunt er ook bezwaar tegen maken dat wij uw persoonsgegevens verwerken om gebruik te maken van de reclamediensten van sociale media en andere derden. Ook kunt u uw gebruikersprofiel configureren, in alle sociale media en apps van derden, en uw voorkeuren instellen.

BEWAARTERMIJN

We bewaren de gegevens met betrekking tot commerciële berichten totdat u zich afmeldt voor deze berichten of totdat wij ervan overtuigd zijn dat u niet langer geïnteresseerd bent (bijvoorbeeld omdat het door u opgegeven e-mailaccount niet langer bestaat of omdat wij ervan overtuigd zijn dat u de berichten niet langer opent of erop reageert).

Zodra u zich afmeldt, zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. We kunnen ze echter wel bewaren zoals vereist door de Spaanse wet en zoals beschreven in de algemene paragraaf 3 "Bewaartermijn van de gegevens” hieronder.

2.6 BEHEER VAN HET PROGRAMMA CATALONIA REWARDS

VERANTWOORDELIJKE

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die verband houden met ons loyaliteitsprogramma Catalonia Rewards is Duques de Bergara, S.L.U. (Catalonia Rewards).

DOEL

Het doel van de verwerking is uw correcte deelname aan het loyaliteitsprogramma te waarborgen en u te laten profiteren van alle voordelen daarvan.

Daarom houdt deelname aan het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma in dat wij noodzakelijkerwijs persoonsgegevens verwerken om:

 • De aanvaarding en controle van de naleving van dit Privacybeleid, de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de algemene voorwaarden van Contract Rewards te beheren, evenals alle andere zaken die verband houden met uw lidmaatschap van Catalonia Rewards;
 • Uw reserveringen via Catalonia Rewards te formaliseren en beheren;
 • De formalisering van toekomstige boekingen te versnellen door uw persoonsgegevens te bewaren;
 • U te informeren over uw lidmaatschap en het "Travel Cash"-bedrag dat u hebt gespaard;
 • Alle vragen of verzoeken te beantwoorden die u naar Catalonia Rewards hebt gestuurd.

Tevens heeft u bij de registratie de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen onze commerciële berichten. Als u deze aanvaardt, zijn de bepalingen in de paragrafen “Aanmelding voor onze berichten” en “Profilering” in dit privacybeleid van toepassing. U kunt onder meer aanbiedingen, reclameacties en wedstrijden ontvangen die worden georganiseerd door of waaraan Catalonia Rewards meewerkt.

Houd er echter rekening mee dat als u bij de registratie berichten gekoppeld aan Catalonia Rewards niet aanvaardt, uw aanmelding voor andere berichten die u op andere tijdstippen hebt aanvaard (bijvoorbeeld rechtstreekse aanmelding voor de nieuwsbrief via onze website of tijdens het inchecken in een hotel) hiermee niet wordt geannuleerd. Afmeldingen voor onze berichten worden uitsluitend en alleen beheerd via de link die beschikbaar is in elk bericht of, indien van toepassing, per e-mail op de adressen die in dit privacybeleid worden vermeld.

Wat beschreven wordt in de paragraaf “Fraudebestrijding” is ook van toepassing op alle zaken met betrekking tot frauduleus gedrag in het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

De aan het loyaliteitsprogramma gekoppelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte levering van een dienst die door een geregistreerd lid is aangevraagd en door een derde wordt uitgevoerd, maar niet wanneer deze derde zijn dienst rechtstreeks aan het geregistreerde lid levert.

RECHTSGROND

De rechtsgrond is de correcte uitvoering van de contractuele verplichtingen van het loyaliteitsprogramma, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorwaarden van Rewards, die u hier kunt vinden.

Door zich aan te melden voor het loyaliteitsprogramma hebben we de wettelijke bevoegdheid en het gerechtvaardigd belang om u deze berichten te sturen, mits u geen bezwaar hebt gemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld, zoals bij Spaanse wet is vereist.

BEWAARTERMIJN

We bewaren de gegevens in verband met het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma totdat u zich afmeldt, totdat we van mening zijn dat u niet langer geïnteresseerd bent (bijvoorbeeld omdat er een redelijke periode is verstreken zonder dat u zich hebt aangemeld of op een andere manier met het loyaliteitsprogramma in contact bent geweest) of wanneer Catalonia Rewards het contract beëindigt (bijvoorbeeld wegens niet-naleving van de verplichtingen van het geregistreerde lid, beëindiging van het loyaliteitsprogramma, enz.).

Zodra u zich afmeldt voor het loyaliteitsprogramma, zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken, hoewel we ze wel kunnen bewaren zoals vereist door de Spaanse wet en zoals beschreven in de algemene paragraaf 3 "Bewaartermijn van de gegevens” hieronder.

2.7 PROFILERING

VERANTWOORDELIJKE

Catalonia, die verantwoordelijk is voor de website, de cookies en het boekings- of reserveringsproces via de website of het telefonische reserveringssysteem van de hotelketen, is verantwoordelijk voor het opstellen van klantprofielen.

Als u zich aanmeldt voor het loyaliteitsprogramma Rewards, worden uw gegevens gezamenlijk  door Catalonia en Catalonia Rewards verwerkt. Zij doen dit als medeverantwoordelijken en in overeenstemming met de contractuele verplichtingen die beide bedrijven hiervoor hebben ondertekend.

DOEL

We stellen profielen op van onze klanten en gebruikers op basis van hun voorkeuren, met als enig doel betere aanbiedingen en acties te kunnen bieden die speciaal op hun interesses zijn afgestemd.

Zo kunnen wij de inhoud van onze berichten afstemmen op de informatie die wij verzamelen door: (i) het surfen op onze website en de hotels, bestemmingen of diensten die u gewoonlijk raadpleegt; (ii) de informatie die wij kunnen vastleggen via cookies, mits u deze hebt geaccepteerd (zie voor meer informatie ons cookiebeleid); (iii) de producten of diensten die u aanschaft of boekt, zowel op de website als, indien van toepassing, in de hotels zelf (in dit geval zal het hotel waar u verblijft de gegevens gezamenlijk vastleggen voor zowel Catalonia als voor Catalonia Rewards indien u lid bent van het loyaliteitsprogramma Rewards); (iv) reclamecampagnes of activiteiten die we kunnen uitvoeren op websites van derden of sociale media (bijvoorbeeld interactie met gepubliceerde advertenties, banners of content); of (v) alle andere informatie die u aan ons verstrekt of die we kunnen afleiden uit ander contact (bijvoorbeeld via chat, e-mail, instant messaging-toepassingen of telefoon).

Ook kunnen wij op basis van uw profielinformatie de inhoud van onze website personaliseren, zodat wij u relevante informatie kunnen tonen op basis van uw voorkeuren.

Alle profielen die wij genereren worden onderhouden naarmate u met ons in contact treedt, hetzij door de website te bekijken, producten of diensten te boeken, u aan te melden voor onze commerciële berichten of u aan te melden voor het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor het Catalonia Rewards-loyaliteitsprogramma op een moment dat we al een profiel van u hebben gemaakt op basis van eerdere interacties of boekingen, wordt de informatie die we al over u beschikbaar hebben opgenomen in uw gebruikersprofiel van Catalonia Rewards.

In geen geval zullen deze profielen, ook al zijn ze geautomatiseerd, juridische of soortgelijke gevolgen hebben voor de klanten of gebruikers, aangezien ze hen op geen enkele manier de toegang tot onze producten of diensten zullen beletten, maar ons alleen in staat zullen stellen hen informatie aan te bieden waarvan wij denken dat die relevant voor ze is (als ze bijvoorbeeld gewoonlijk op zoek zijn naar hotels in een bepaalde stad of streek, zullen we hen bij voorkeur aanbiedingen, acties en informatie over die stad of streek aanbieden. Of als u regelmatig een bepaalde dienst boekt, kunnen we u informatie verstrekken over deze of soortgelijke diensten).

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden, ook als u niet hebt ingestemd met het ontvangen van commerciële berichten langs elektronische weg of bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen ervan. We doen dit om een betere algemene kennis van onze klanten te hebben en om onze producten en diensten te verbeteren. Zoals hierboven aangegeven wordt deze informatie dan ook alleen gebruikt voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Zodra u echter op enigerlei wijze toestemming heeft gegeven om onze berichten te ontvangen, kunnen we alle tot dan toe gegenereerde informatie gebruiken om deze berichten te personaliseren en op uw interesses af te stemmen.

U kunt sowieso te allen tijde bezwaar maken tegen de profilering door uw recht op bezwaar uit te oefenen, zoals beschreven in de paragraaf "Uw rechten" hieronder.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

De gegevens van de profielen worden nooit doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich echter aanmeldt voor het loyaliteitsprogramma Rewards, worden de aan uw gebruikersprofiel gekoppelde gegevens gezamenlijk door Catalonia en Catalonia Rewards als medeverantwoordelijken verwerkt, zoals aangegeven in de paragraaf  "Verantwoordelijken” hierboven.

In dat geval worden uw Catalonia profielgegevens ten eerste aan Catalonia Rewards doorgegeven, zodat beide bedrijven vanaf dat moment de gegevens gezamenlijk kunnen verwerken.

Deze doorgifte vindt plaats om dubbele commerciële berichten te voorkomen. Wanneer u zich aanmeldt bij Catalonia Rewards, ontvangt u geen algemene berichten van Catalonia meer en richten wij ons op uw relatie met ons gekoppeld aan het loyaliteitsprogramma.

De genoemde doorgifte van gegevens kan ook de informatie omvatten die wordt verzameld door middel van de cookies van de website, die ook eigendom zijn van Catalonia, op voorwaarde dat u ze hebt aanvaard.

RECHTSGROND

De rechtsgrond van de profilering is het gerechtvaardigd belang van Catalonia en Catalonia Rewards om ervoor te zorgen dat we de meest relevante informatie naar onze gebruikers, klanten en leden van het loyaliteitsprogramma sturen.

Catalonia en Catalonia Rewards hebben het gerechtvaardigd belang op de juiste wijze afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat onze belangen gerechtvaardigd zijn en de rechten en vrijheden van de betrokkenen niet worden aangetast, er geen wettelijke besluiten over hen zijn, noch enige activiteit die hen op soortgelijke wijze benadeelt.

Daarnaast is de doorgifte van de gegevens van Catalonia aan Catalonia Rewards om de medeverantwoordelijkheid in verband met de profielen van de leden van het loyaliteitsprogramma Rewards te bepalen gebaseerd op de contractuele verplichtingen van het Rewards-programma zelf (die u hier kunt raadplegen)

BEWAARTERMIJN

Uw gebruikersprofielgegevens worden bewaard zolang u (i) een gebruiker van onze website bent; (ii) u eventuele cookies die u hebt geaccepteerd niet verwijdert; (iii) u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief; (iv) u deelneemt aan ons Rewards-programma of (v) u niet uitdrukkelijk bezwaar hebt gemaakt tegen profilering.

Houd er rekening mee dat zelfs als u hebt verzocht om u af te melden voor commerciële berichten, wij uw gebruikersprofiel zullen blijven bijwerken voor de andere hierboven beschreven doeleinden. Indien u zich op enig moment opnieuw aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, zullen deze gepersonaliseerd worden met uw tot dan toe gegenereerde profielinformatie.

Uw gegevens kunnen sowieso ook voor andere doeleinden worden bewaard, zoals aangegeven in onze algemene paragraaf "Bewaartermijn van de gegevens” hieronder.

2.8 FRAUDEBESTRIJDING

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor fraudebestrijding is Catalonia voor alle aangelegenheden in verband met het gebruik van de website en de online aanschaf en boeking van producten of diensten.

Voor fraudebestrijding met betrekking tot het loyaliteitsprogramma is Catalonia Rewards de verwerkingsverantwoordelijke.

DOEL

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers, klanten en Rewards-leden om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld bij het gebruik van onze diensten of aan de toepasselijke regelgeving.

Zo kunnen we controles instellen om ongepast gebruik van de website, het gebruik van frauduleuze persoonsgegevens, ongeldige betaalmiddelen (bijv. valse of gestolen kaarten) of fraude bij het gebruik van de in het Rewards-programma aangeboden voordelen op te sporen.

Daartoe kunnen wij persoonsgegevens van de fraude plegende gebruiker verwerken. Dit niet alleen om maatregelen ter voorkoming daarvan te nemen, maar ook om in voorkomend geval gerechtelijke stappen te ondernemen.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Als we fraude die de belangen en rechten van Catalonia schaadt ontdekken, kunnen we de gegevens bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, rechters en rechtbanken in het land waar de frauduleuze handeling heeft plaatsgevonden of waar dit in elk afzonderlijk juridisch passend is. Catalonia kan ook gegevens doorgeven aan Catalonia Rewards en omgekeerd wanneer een van hen fraude constateert.

RECHTSGROND

De rechtsgrond van deze verwerking is de naleving van de voor elk geval geldende voorwaarden, of het nu gaat om de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website zoals vastgelegd in de wettelijke informatie, de contractvoorwaarden of de regels van het Rewards-programma.

We kunnen ook gegevens verwerken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn als de fraude zou leiden tot een inbreuk op de toepasselijke wetgeving in een land waar wij actief zijn.

BEWAARTERMIJN

Gegevens in verband met fraudepreventie worden verwerkt zolang als nodig is om de belangen en rechten van Catalonia te verdedigen en, in voorkomend geval, in overeenstemming met de verjaringstermijnen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgesteld of zolang er een zaak aanhangig is die dit rechtvaardigt. Gegevens kunnen bijvoorbeeld tot 10 jaar worden verwerkt bij een vermoeden van fraude, overeenkomstig het huidige Spaanse wetboek van strafrecht.

2.9 BEDRIJFSCONTACT

VERANTWOORDELIJKE

Telkens wanneer u contact met ons opneemt om informatie aan te vragen, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Duques de Bergara, S.L.U.

DOEL

U kunt voor verschillende doeleinden contact met ons opnemen via de verschillende informatiekanalen, hetzij via de formulieren op de website, de sociale media, telefoon, e-mail of post.

In deze gevallen kunnen wij uw gegevens verwerken, onder meer om:

 • alle verzoeken om informatie in verband met onze producten of diensten vrijblijvend te behandelen;
 • alle verzoeken om informatie in verband met uitbreidingsprojecten te behandelen;
 • de verzending van updates over het laatste nieuws uit de redactiekamer te beheren;
 • alle verzoeken om informatie in verband met onze inzet voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen te behandelen;
 • uw informatie te gebruiken, indien relevant en passend, om het profiel van u als gebruiker, klant of Rewards-lid te verbeteren, zoals uiteengezet in de beschrijving van de verwerking “Profilering” hierboven.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Als algemene regel geldt dat wij ontvangen persoonsgegevens niet openbaar maken. Indien uw vraag echter betrekking heeft op andere bedrijven die verbonden zijn aan de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts, kunnen wij hen op de hoogte brengen van de inhoud van uw vraag en, indien dit strikt noodzakelijk is om u een antwoord te geven, ook van uw persoonsgegevens (zodat zij bijvoorbeeld rechtstreeks contact met u kunnen opnemen).

RECHTSGROND

De rechtsgrond van de beantwoording van een verzoek om informatie is het gerechtvaardigde belang van Duques de Bergara, S.L.U. om de communicatie met de betrokkenen te waarborgen en aan een verzoek te beantwoorden.

Als verstrekte informatie wordt gebruikt om een profiel van een gebruiker, klant of Rewards-lid aan te maken, is de rechtsgrond zoals gespecificeerd in de beschrijving van de verwerking “Profilering" hierboven.

BEWAARTERMIJN

De gegevens in verband met de aan Duques de Bergara, S.L.U. gerichte verzoeken worden verwerkt zolang zij nodig zijn om het desbetreffende antwoord te geven, gedurende maximaal vijf jaar om een geschiedenis van verzoeken bij te houden die ons in staat stelt onze producten en diensten te verbeteren of een eerder gesprek weer in te zien, alsmede tot de verjaringstermijn die is vastgesteld in de regelgeving die van toepassing kan zijn in gevallen waarbij wij in kennis worden gesteld van een incident of inbreuk door een bedrijf dat verbonden is met Catalonia Hotels & Resorts.

2.10 SELECTIE VAN PERSONEEL

VERANTWOORDELIJKE

Wanneer u solliciteert op een vacature (i) die door de HR-afdeling wordt gepubliceerd via digitale vacatureportalen of wervingsbureaus, zoals, maar niet beperkt tot, "Linkedin" of "InfoJobs", is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens Duques de Bergara, S.L.U.(ii) wanneer u solliciteert op een vacature via de rubriek "Kom bij ons werken" op de bedrijfswebsite van Catalonia, is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens Promotora Kasde, S.A.; (iii) wanneer u uw curriculum vitae inlevert bij een van de hotels van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts, is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens het bedrijf van de keten die dat specifieke hotel beheert.

De gegevens worden verwerkt door de bovengenoemde verantwoordelijken, onverminderd het feit dat zij kunnen worden doorgegeven door de bedrijven van de groep waartoe zij behoren (zie paragraaf "Doorgifte van gegevens")

DOEL

Wanneer wij wervingsprocessen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw opleiding en werkervaring in relatie tot de vacature waarop u solliciteert beoordelen;
 • De nodige gesprekken voeren, zowel algemene gesprekken met Human Resources als specifieke gesprekken met de betrokken leidinggevenden;
 • Afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert, algemene, niveau-, taal-, vaardigheids- of bekwaamheidstests uitvoeren;
 • Vragen naar eventueel door u verstrekte referenties;
 • Elke andere handeling die we passend achten om uw sollicitatie te beoordelen.

Ook verwerken we uw contactgegevens om tijdens de selectieprocedure contact met u op te kunnen nemen.

Als u niet wordt geselecteerd, kunnen wij uw gegevens en de resultaten van gesprekken, tests, enz. bewaren om u andere functies of vacatures aan te bieden en in overweging te nemen die volgens ons voor u interessant zijn en overeenstemmen met uw beroepsprofiel.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Als algemene regel geldt dat wij ontvangen persoonsgegevens niet openbaar maken. Sommige van onze centrale diensten worden echter door verschillende bedrijven geleverd. De hotels die deel uitmaken van de hotelketen Catalonia Hotels & Resorts kunnen ook deel uitmaken van andere ondernemingen. Daarom kunnen al uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, voor zover dit nodig is om uw sollicitatie te beheren.

RECHTSGROND

De rechtsgrond van selectieprocedures is de uitvoering van precontractuele maatregelen voorafgaand aan een potentiële indiensttreding als werknemer.

BEWAARTERMIJN

De gegevens die u ons stuurt voor een vacature waarvoor u uiteindelijk niet bent geselecteerd, kunnen maximaal 2 jaar worden bewaard om u nieuwe vacatures aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u hiertegen op enig moment bezwaar maakt.

3. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zoals beschreven in elk van de verwerkingen die in dit privacybeleid worden beschreven.

Onverminderd deze termijnen kunnen uw gegevens in geanonimiseerde vorm worden bewaard voor statistische of marktonderzoeksdoeleinden, indien mogelijk, of naar behoren worden afgeschermd om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen in verband met het consumenten- en gebruikersrecht kunnen alle relevante persoonsgegevens gedurende 3 jaar worden verwerkt. Bij fraude kan in bepaalde gevallen een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar worden opgelegd, zoals hierboven vermeld en overeenkomstig het huidige Spaanse wetboek van strafrecht. Er kunnen bijkomende wettelijke verplichtingen bestaan in de verschillende landen waar wij actief zijn, die ons kunnen verplichten gegevens langer te bewaren.

4. INTERNATIONALE DOORGIFTE

Als algemene regel streven wij ernaar om persoonsgegevens altijd in Europa of de Europese Economische Ruimte te verwerken, waarbij de naleving van de AVG wordt gewaarborgd, zowel door ons als door dienstverleners die de gegevens namens en in opdracht van ons verwerken.

Wij verlenen onze diensten echter wereldwijd, zodat wij mogelijk gegevens moeten verwerken in andere landen die al dan niet dezelfde waarborgen bieden als de AVG. Als internationale doorgifte noodzakelijk is vanuit de EU naar landen buiten de EU die niet aan dergelijke waarborgen voldoen, verbinden wij ons ertoe dergelijke doorgiften altijd zo uit te voeren dat ze worden beschermd door passende waarborgen, waaronder (i) door de EU goedgekeurde standaardbepalingen, (ii) certificaten van derden, (iii) bindende bedrijfsvoorschriften of (iv) enig ander geldig mechanisme in overeenstemming met de regelgeving of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten.

5. RECHTEN

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt en hoe kunt u ze uitoefenen?

U heeft het recht om te weten of de verwerkingsverantwoordelijke al dan niet persoonsgegevens verwerkt die u betreffen. 

Daarnaast heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens, alsmede om te verzoeken om de gegevens te rectificeren als deze onnauwkeurig zijn en, indien van toepassing, te verzoeken om ze te wissen als de gegevens onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld.

In bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens. In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden en om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen. 

U kunt ook uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dpo.cataloniahotels@lener.es. U kunt ook per post contact met ons opnemen op het volgende adres: Córcega, 323 – 08037 Barcelona (Spanje), ter attentie van de klantenservice en met vermelding van “Gegevensbescherming" op de enveloppe. Vergeet niet zoveel mogelijk informatie over uw aanvraag te verstrekken: Voor- en achternaam, e-mailadres dat wordt gebruikt voor het account of portaal waarop uw verzoek betrekking heeft.

Ten slotte informeren wij u dat u elke klacht die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens kunt indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties.

 

Bijgewerkt in mei 2023