Canal Ètic

Ètica i Bon Govern

El Canal Ètic és l'eina que Catalonia Hotels & Resorts posa a disposició, tant dels seus empleats com dels membres dels seus grups d'interès, per informar de manera fàcil i ràpida sobre les seves preocupacions sobre conductes indegudes, ja siguin reals o sospitoses, així com, per enviar aquelles consultes sobre com interpretar el Codi Ètic i la resta de normativa interna relacionada. El Canal Ètic es configura com un element essencial per al bon desenvolupament de les activitats de Catalonia Hotels & Resorts.

Totes les comunicacions enviades a través del Canal Ètic seran gestionades per la Direcció d'Auditoria interna, Riscos i Compliment, garantint en tot moment la seva objectivitat i independència. Totes les comunicacions seran tractades de forma absolutament confidencial, i es permetrà a més la remissió de comunicacions anònimes.

Cal tenir en compte que el Canal Ètic no és un canal d'atenció al client per tramitar reclamacions. És un canal creat per comunicar aquelles conductes que puguin suposar un incompliment del Codi Ètic, i per extensió de l'ordenament jurídic vigent, o enviar consultes sobre com cal aplicar els principis i valors continguts al Codi Ètic.

En aquest sentit, s'han habilitat els canals de comunicació següents:

Adreça de correu electrònic: canal.etico@cataloniahotels.com

Adreça de correu postal: Carrer Còrsega 323, 08037 Barcelona - a l'atenció de la Direcció d'Auditoria interna, Riscos i Compliment.

Podeu consultar AQUÍ la Política del Canal Ètic.

Podeu consultar AQUÍ la Declaració del Codi Ètic.