POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.    RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Promotora Kasde S.A (CATALONIA)
Adreça postal: Córcega 323, Barcelona 08037
Telèfon: +34.93.236.00.00
Correu electrònic: dpo@cataloniahotels.com

 

2.    FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En compliment d’allò que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, et comuniquem que a CATALONIA tractem les dades que ens facilites per a les finalitats següents:

1.    Atendre i gestionar les sol·licituds de productes i serveis oferts pels nostres hotels a través del web www.cataloniahotels.com, incloent;
1.1.    Emmagatzemament i gestió de les teves dades bancàries amb la finalitat de gestionar la teva reserva.  
1.2.    Gestió dels nostres serveis, inclosos recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, entre d'altres.
1.3.    Registrar i gestionar la solució d'incidències online, incloent els nostres serveis d'atenció al client per processar la teva sol·licitud.
2.    Cedir les teves dades de caràcter personal a la Matriu per poder remetre't comunicacions comercials i publicitàries, com també per informar-te de serveis i promocions de lleure i viatges oferts pels hotels de la cadena. La Matriu podrà enviar-te comunicacions comercials per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o sms, entre d'altres, o per correu postal.
3.    Elaborar un perfil comercial per poder mostrar-te publicitat adaptada a les teves preferències.  CATALONIA elaborarà el teu perfil comercial sobre la base de la informació que ens has facilitat com també sobre la base del teu comportament durant les teves estades als nostres hotels.  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de l'esmentat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu.
Tingues en compte que l'estudi del teu comportament com a usuari ens permet millorar la teva experiència als hotels CATALONIA.
4.    Prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d'altres).
5.    Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

3.    TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, o mentre no sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4.    LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:
•    L'execució d'un contracte amb CATALONIA en relació amb l'apartat 1 anterior.
•    El consentiment prestat per tu, en relació amb la finalitat indicada a l'apartat 2 anterior.
•    L'interès legítim de CATALONIA per a les finalitats indicades als apartats 3 i 4 anteriors.
-    En relació amb l'apartat 3 anterior, l'interès legítim rau a mostrar-te serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès pel fet de ser “similars” a d’altres serveis que has contractat, tot això a partir de l'elaboració d'un perfil comercial. A aquest efecte CATALONIA elaborarà un seguiment del teu comportament a fi i efecte de determinar si pots beneficiar-te d'altres ofertes o serveis de CATALONIA. El teu perfil comercial s'elabora amb informació pròpia de CATALONIA.
-    En relació amb l'apartat 4 anterior, l'interès legítim rau a protegir els usuaris de CATALONIA mitjançant la prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis.
•    El compliment de les obligacions legals aplicables a CATALONIA per a la finalitat indicada a l'apartat 5 anterior.

 

5.    DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades podran ser comunicades a tercers en els supòsits següents:
•    Les teves dades personals podran ser tractades per aquells proveïdors que presten serveis a CATALONIA. CATALONIA ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a CATALONIA per assegurar que les teves dades personals es tracten conforme a allò establert a la normativa aplicable. 
•    El tractament de dades que realitza alguns dels nostres proveïdors pot implicar transferències internacionals de dades. En aquests casos, els contractes que CATALONIA té subscrits amb aquests proveïdors compten amb les garanties adequades de conformitat amb el RGPD per tal d’assegurar que les teves dades estiguin degudament protegides. 
•    Les teves dades personals se cediran a la societat Matriu amb la finalitat de remetre't comunicacions comercials i publicitat, sempre que haguem obtingut el teu consentiment per a això, així com per a finalitats administratives internes.
•    Les teves dades personals també podran ser cedides en aquells casos en què existeixi una obligació legal.

 

6.    DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les seves dades i com pots exercir-los?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a CATALONIA estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

De la mateixa manera, tens dret a accedir a les teves dades personals com també a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.  

En determinades circumstàncies podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què les conservarem únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. CATALONIA deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

De la mateixa manera, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, com també retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobaràs als correus electrònics i les comunicacions de CATALONIA o al teu compte d'usuari. Alternativament, també pots adreçar-te a nosaltres mitjançant un correu postal a l’adreça següent: dpo@cataloniahotels.com. Adreçat a Atenció a l'Usuari i indicant al sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar com més informació millor sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça electrònica que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, t'informem que pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

7. POLÍTICA DE COOKIES

Quins cookies utilitzem?
Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través de l’enllaç següent a la política de cookies