POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE

Els responsables del tractament de les teves dades personals poden variar segons el tractament realitzat en cada cas.

A continuació, et facilitem les dades de les diferents empreses que poden tractar les teves dades i que s'identificaran en cada tractament.

A) CATALONIA HOTELS & RESORTS (“Catalonia”)
Raó social: Promotora Kasde S. a.
Adreça postal: Carrer Castellnou 61, Barcelona.
Telèfon: +34 93 236 00 00.

B) HOTELS o HOTEL
Els hotels en els quals t'allotgis poden realitzar diferents tractaments de dades. Pots trobar informació de les societats gestores dels Hotels responsables del tractament de dades personals aquí .

C) CATALONIA REWARDS
Raó social: Ducs de Bergara, S.L.O.
Adreça postal: Carrer Bergara, 11, Barcelona.
Telèfon: +34 93 236 00 00.

En tot cas, sempre que tinguis dubtes sobre el tractament de les teves dades, podràs posar-te en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic dpo.cataloniahotels@lener.es.


2. TRACTAMENTS

2.1. RESERVES PER CANALS DIRECTE

RESPONSABLE
En realitzar una reserva a través de la la nostra pàgina web (www.cataloniahotels.com) o a través de la centraleta telefònica de reserves el responsable del tractament de les teves dades és Promotora Kasde, S. a., com a societat que gestiona la contractació via web (www.cataloniahotels.com) i telefònica i com a responsable empresa matriu, de la cadena Catalonia Hotels & Resorts (d'ara endavant, “Catalonia”).
Així mateix, les dades de la reserva seran també tractats per la societat gestora de la cadena Catalonia Hotels & Resorts titular de l'hotel en el qual t'allotgis (d'ara endavant, el “Hotel”), tant si fas la reserva per la web com, especialment, quan facis una reserva per via telefònica directament a l'hotel o físicament en un hotel. Pots consultar les dades de contacte del responsable corresponent aquí.

FINALITAT
Catalonia tractarà les dades únicament per a gestionar la reserva realitzada mitjançant la pàgina web i assegurar la seva correcta execució, atendre qualsevol petició o consulta que puguis fer-nos en referència a la teva reserva, habitació o serveis oferts per l'Hotel, així com prestar-te suport per part del nostre servei d'atenció al client en cas d'incidència en la reserva (per exemple, error en les dades introduïdes, dates indicades, etc.).

L'Hotel corresponent tractarà les dades per a la correcta execució dels serveis contractats i per a gestionar qualsevol dubte o consulta, així com possibles incidències en l'execució de la reserva en el propi Hotel.

Addicionalment, sempre que es realitzi una reserva a través de la centraleta de reserves per via telefònica, les dades es tractaran amb les mateixes finalitats descrites anteriorment, però de manera addicional i quan així ho requereixin les necessitats de la contractació, podrà utilitzar-se l'adreça de correu electrònic proporcionada durant la crida per a dirigir-li al nostre portal de pagament electrònic.

Així mateix, tant Catalonia com l'Hotel podran remetre't comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics com l'email, missatges SMS o aplicacions de missatgeria directa, amb l'única finalitat d'enviar-te recordatoris de la reserva, avisos tècnics o actualitzacions dels serveis contractats, entre altres.

L'anterior serà també d'aplicació en aquells casos en els quals qui realitza la reserva no és qui s'allotjarà efectivament a l'Hotel. En aquests casos, és responsabilitat de la persona que realitza la reserva l'enviar la informació de la mateixa a qui vagi a allotjar-se a l'Hotel, sense perjudici de la informació que aquest pugui proporcionar-li en el moment de realitzar el check in.

COMUNICACIONS DE DADES
Les dades vinculades a les reserves no es comunicaran a cap tercer, tret que això sigui necessari per a reservar el servei prestat per dita tercera.

BASE DE LEGITIMACIÓ
Catalonia i l'Hotel tractaran les dades derivades de la reserva sobre la base del compliment de les obligacions contractuals derivades de la contractació i l'estada, inclòs l'enviament de comunicacions vinculades a la teva reserva.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades tractades per a la gestió de la reserva es conservaran mentre siguin necessaris per a l'execució de la mateixa i per a complir amb qualsevol termini legal aplicable o els terminis de prescripció d'accions corresponents. Sense perjudici de l'anterior, poden existir tractaments que requereixin la conservació de determinades dades personals per terminis diferents als indicats, tal com es descriu en la present política de privacitat.

2.2. CARRET ABANDONAT

RESPONSABLE
El responsable del tractament de dades de qualsevol activitat de reserva o contractació que hagués quedat pendent de confirmació serà Catalonia.

FINALITAT
Quan estàs en procés de realitzar una reserva o contractació de producte o servei en la nostra pàgina web, però no ho finalitzes (per qualsevol raó, ja sigui perquè vulguis continuar-la posteriorment, per error en el sistema, en el teu equip, etc.), podrem conservar temporalment les dades que ens haguessis proporcionat, o aquells captats mitjançant cookies, per a poder facilitar-te mitjans per a recuperar l'operació en un moment posterior (per exemple, mostrant-te pop-ups en la nostra pàgina web per a recuperar-la, o fins i tot contingut promocional recordatori en pàgines de tercers).

Així mateix, si vas arribar a introduir el teu compte de correu electrònic, podrem remetre't correus electrònics de recordatori. Aquests correus no tindran mai publicitat o continguts que no estiguin directament vinculats a l'operació iniciada i no finalitzada per tu, i en cap cas la recepció d'aquests suposarà la teva subscripció en nostra newsletter o programa Rewards, si no ho has acceptat.

COMUNICACIONS DE DADES
Les dades personals vinculades a aquest tractament no es comunicaran a cap tercer.

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació d'aquest tractament és el compliment d'obligacions pre-contractuals entre nosaltres, derivades d'un inici de contractació que per qualsevol raó no ha estat finalitzat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades vinculades al tractament d'una operació no finalitzada seran tractats per un termini d'una setmana amb la finalitat de poder gestionar els recordatoris oportuns.
Transcorregut aquest termini, la informació d'aquesta contractació no finalitzada podrà ser incorporada en el teu perfil d'usuari, tal com es descriu més endavant en l'apartat “Elaboració de perfils”.

2.3. CHECK-IN EN LA RECEPCIÓ DE L'HOTEL

RESPONSABLE
El responsable del tractament de les teves dades és la societat gestora de la cadena Catalonia Hotels & Resorts, titular de l'hotel en el qual t'allotgis (d'ara endavant, el “Hotel”). Pots consultar les dades de contacte del responsable corresponent aquí .

FINALITAT
L'Hotel corresponent tractarà les dades durant el procés de check-*in en la recepció de l'Hotel per a la correcta identificació de les persones que s'allotjaran en aquest.

COMUNICACIONS DE DADES
No solem compartir les teves dades personals amb tercers. No obstant això, en el cas del check-*in i allotjament a l'Hotel, és possible que la normativa aplicable en cada país ens obligui a comunicar-los als cossos i forces de seguretat corresponents.

BASE DE LEGITIMACIÓ
Aquest tractament es realitza tant per al compliment de les obligacions derivades de la contractació (assegurar la identitat de les persones que s'allotgen l'hotel), així com en el compliment de la normativa sobre aquest tema en aquells països en els quals sigui aplicable, incloent-hi la comunicació de dades a les autoritats competents en cada cas.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Per norma general, l'Hotel únicament tracta les teves dades personals vinculades al check-*in durant el teu hostalatge. Finalitzada la teva estada, els conservarem durant el termini al qual les diferents normatives ens puguin obligar, així com per a exercitar o defensar els nostres interessos jurídics (per exemple, en cas de sospita d'estafa, les dades podrien arribar a tractar-se fins a 10 anys, de conformitat amb el Codi Penal vigent a Espanya).

2.4. PRE CHECK-IN EN LÍNIA

RESPONSABLE

Els responsables del tractament de les teves dades són, d'una banda, Catalonia tal com es defineix en l'apartat 1 de la Política de Privacitat, com a prestadora del servei centralitzat de pre check-*in en línia, i d'altra banda, la societat gestora de la cadena Catalonia Hotels & Resorts, titular de l'hotel en el qual t'allotgis (d'ara endavant, el “Hotel”). 

FINALITAT 
El “pre check-in en línia” és una modalitat de registre que es duu a terme a través d'Internet amb la finalitat d'agilitzar aquest procés a l'Hotel, verificar la teva identitat en accedir a les instal·lacions i rebre directament la clau de la teva habitació de manera automàtica des d'un “Kiosko” situat en la recepció de l'Hotel, sense que hagis de passar pel taulell de la recepció. 

Com aquesta mena de registre és voluntari i implica el tractament de les teves dades biomètriques, se't sol·licitarà que acceptis aquesta política de privacitat i que prestis el teu consentiment exprés per a poder tractar les teves dades amb aquesta finalitat. 
Si acceptes l'anterior, mitjançant a un enllaç que hauràs rebut prèviament en el teu email o WhatsApp, podràs començar amb el procés del pre check-in en línia en la pàgina Web de Catalonia, qui tractarà directament les dades personals identificatives (nom, cognoms, número de telèfon, dades bancàries si escau i email), que et seran sol·licitats a l'inici.

 La resta de les dades personals que et siguin requerits a partir d'aquest moment, inclosa la teva signatura, seran tractats per l'encarregat del tractament, Veridas Digital Authentication Solutions, s.l., (d'ara endavant “Veridas”), i pel sub-encarregat del tractament, Amazon Web Services, (d'ara endavant Amazon) que compten amb la tecnologia OCR i de reconeixement facial necessària per a poder dur a terme aquest procés sense necessitat de passar per Catalonia.
 
Tingues en compte que, encara que aparentment estiguis realitzant tot el procés de pre check-in en línia en la mateixa pàgina Web de Catalonia, una vegada que hagis introduït les dades personals indicades en el paràgraf anterior, estaràs sortint d'aquesta pàgina Web i estaràs entrant en l'entorn digital de l'encarregat del tractament, Veridas Digital Authentication Solutions, s.l., (d'ara endavant “Veridas”), que és qui compta amb la tecnologia OCR i de reconeixement facial necessària per a poder dur a terme el pre check-in en línia.
Mitjançant la tecnologia OCR, Veridas, accedirà a aquelles dades personals que resultin d'escanejar els teus documents d'identificació, com ara el DNI, passaport o permís de conduir, entre altres documents que poguessin ser vàlids o obligatoris, d'acord amb les lleis aplicables. A diferència de la resta de dades que més endavant s'indiquen, aquestes dades seran enviades a l'Hotel, ja que són necessaris tant per a complir amb les obligacions derivades de la contractació, com per al compliment de la normativa de seguretat ciutadana que exigeix la comunicació de dades a les autoritats competents en cada cas, qui els conservarà i tractarà amb aquestes finalitats.

Igualment, les dades biomètriques necessàries per a identificar-te digitalment mitjançant tècniques de reconeixement facial també seran tractats per Veridas, que obtindrà els mateixos a partir de les fotografies (“selfies”) que facilitis en donar-te d'alta.
Si vols més informació sobre com Veridas duu a terme aquest tractament o la relació que aquest té amb el sub-encarregat Amazon, pots consultar la informació aquí.

Una vegada finalitzat el procés de pre check-in en línia, podràs dirigir-te al “Kiosko” situat en l'entrada de l'Hotel en el qual t'allotgis perquè així puguis ser identificat a la teva arribada mitjançant els dispositius de reconeixement facial i et sigui expedida la clau de la teva habitació des del
“Kiosko, sense que hagis de passar per la recepció.

No obstant això, en el cas que no hagis finalitzat el procés de pre check-in en línia o de no existir “Kiosko” a l'Hotel en el qual t'allotgis, hauràs de passar per recepció. 
Tingues en compte que, si vas ser tu qui va realitzar la reserva, se t'oferirà la possibilitat d'enviar invitacions a la resta d'hostes que vagin allotjar-se a l'Hotel, perquè també puguin accedir al procés de pre check-in en línia, si així ho desitgen. En enviar les invitacions, reconeixes que comptes amb l'autorització dels hostes per a poder enviar-los la corresponent invitació i et compromets a fer un bon ús de les dades personals, eximint al grup Catalonia Hotels & Resorts de qualsevol reclamació per causa de l'enviament i/o mal ús que de les dades dels hostes-convidats pugui originar-se.

COMUNICACIONS DE DADES 
No solem compartir les teves dades personals amb tercers. No obstant això, en el cas del pre check-in, és possible que la normativa aplicable en cada país ens obligui a comunicar-los als cossos i forces de seguretat corresponents si t'acabes allotjant a l'hotel. 

BASE DE LEGITIMACIÓ 
Aquest tractament es realitza per al compliment de les obligacions derivades de la contractació, tant per part de Catalonia com per part de l'Hotel (gestionar la prestació del servei sol·licitat i assegurar la identitat de les persones que s'allotgen a l'hotel), així com en el compliment de la normativa sobre aquest tema en aquells països en els quals sigui aplicable, incloent-hi la comunicació de dades a les autoritats competents en cada cas. 
A més, com indicàvem anteriorment, si ens prestes el teu consentiment podrem conservar còpia de la informació i documentació acreditativa d'identitat per a futurs processos de check-in. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 
Per norma general, l'Hotel únicament tracta les teves dades personals vinculades al check-in en línia des que el sol·licites i ens proporciones les teves dades, fins que finalitza el teu hostalatge. Finalitzada la teva estada, els conservarem durant el termini al qual les diferents normatives ens puguin obligar, així com per a exercitar o defensar els nostres interessos jurídics (per exemple, en cas de sospita d'estafa, les dades podrien arribar a tractar-se fins a 10 anys, de conformitat amb el Codi Penal vigent a Espanya). 
Per part seva, el temps medio que Veridas tracta les teves dades, és, aproximadament de 30 minuts. Passat aquest termini les dades s'eliminen permanentment.

2.5. SUBSCRIPCIÓ A LES NOSTRES COMUNICACIONS

RESPONSABLE
Catalonia és la responsable de les dades captades en qualsevol formulari destinat a la subscripció de la newsletter, ja sigui en la pàgina web www.cataloniahotels.com, en xarxes socials o fins i tot en paper o dispositius electrònics (per exemple, en el moment del check-*in en qualsevol hotel de la cadena Catalonia Hotels & Resorts mitjançant la signatura del contracte d'allotjament “Welcome”), així com quan realitzis una compra o reserva en la nostra web o altres canals i no t'hagis oposat a això.

D'altra banda, tingues en compte que, si et registres en el programa de fidelització Rewards, el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics es regirà pel descrit a continuació, les condicions descrites en el tractament “Gestió del Programa Catalonia Rewards”, les Condicions Generals de Contractació Rewards (que pots consultar aquí ), i pel que s'estableix en el tractament de “Elaboració de perfils” descrit més endavant.

FINALITAT
La finalitat del tractament consisteix a mantenir-te informat, per mitjans electrònics com ara el correu electrònic, els missatges SMS o les aplicacions de missatgeria directa, enviant comunicacions comercials i publicitàries.

Aquestes comunicacions podran incloure puntualment informació sobre serveis i promocions d'oci i viatges oferts pels hotels de la cadena, encara que sempre seran remesos per Catalonia.
Per norma general, quan parlem de les nostres comunicacions comercials o newsletters, ens referim a l'enviament de correus electrònics a l'adreça que els usuaris ens han indicat. No obstant això, en un concepte més ampli de publicitat en línia, existeixen avui dia altres eines que ens permeten enviar comunicacions als nostres usuaris per altres mitjans, com per exemple les xarxes socials o les aplicacions de missatgeria instantània (com, per exemple, Facebook, Twitter, Whatsapp o Telegram), o els SMS.

En Catalonia i Catalonia Rewards utilitzem aquests serveis a fi d'assegurar que la interacció amb la nostra comunitat d'usuaris ens permet arribar a tots ells, incloses les xarxes socials.

Per a utilitzar aquests serveis compartim sempre la menor informació possible, però que sigui informació que sigui probable que tinguem tant Catalonia i Catalonia Rewards com la xarxa social o altres xarxes o aplicacions de tercers. Per a això, sol utilitzar-se l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon. Amb aquesta informació la xarxa social o aplicació verifica si l'usuari disposa d'un compte en la seva pròpia plataforma, permetent-nos realitzar el que es coneix com una “audiència personalitzada” amb aquells usuaris que s'hagin registrat en Catalonia o Catalonia Rewards i que al seu torn tenen compte en aquesta xarxa social o aplicació.

D'aquesta manera, es crea un conjunt d'usuaris en la xarxa social o aplicació corresponent, a la que no tenim accés directe, és a dir, coneixem el volum de persones que hi ha en aquest conjunt, i alguna informació estadística, però no podem veure la seva identitat. És a aquest conjunt als quals la xarxa social o aplicació ens permet mostrar publicitat directament, i ens permet una comunicació directa amb els nostres usuaris en aquesta xarxa social o aplicació.

Aquest tipus d'activitat pot realitzar-se en diferents mitjans, destacant les xarxes socials com Facebook (Custom audience), Twitter (Tailored audiences) o Google (Customer Match), i únicament la realitzem amb aquells usuaris que han acceptat rebre publicitat de Catalonia i Catalonia Rewards.

D'altra banda, aquestes xarxes socials o aplicacions permeten compartir les mateixes dades d'usuaris per a trobar o identificar el que es denomina com a “públics similars”, és a dir, usuaris que tinguin un perfil similar als usuaris de Catalonia i Catalonia Rewards en aquesta xarxa social o aplicació, però que no són usuaris de Catalonia o Catalonia Rewards.

Aquest tipus d'activitat sol realitzar-se especialment mitjançant xarxes socials com Facebook (Lookalike audience), Twitter (Tailored audiences) o Google (Similar Audiences). En aquest cas, al no impactar directament amb publicitat sobre els usuaris propis, ni generar-se una base de dades d'usuaris propis en la xarxa social o plataforma de tercers, s'utilitzen les dades bàsiques (correu electrònic o telèfon) de tots els usuaris, fins i tot d'aquells que no hagin acceptat la recepció de publicitat de Catalonia o Catalonia Rewards, basant-nos en el nostre interès legítim.

En relació amb les dades proporcionades a dites terceres, tal com ja s'ha indicat anteriorment, únicament es comunicarà el seu correu electrònic o telèfon. A més, les dades es comparteixen de forma xifrada, garantint la confidencialitat i seguretat de les dades. Tot el procés es troba protegit a través de l'eina facilitada per la pròpia plataforma, i que permetrà que aquesta pugui identificar-li en la seva base de dades.

En qualsevol cas, en tractar-se de publicitat en les xarxes socials o aplicacions de tercers, prevaldrà sempre la configuració que l'usuari hagi fet sobre la recepció de publicitat en aquestes xarxes socials o aplicacions. És a dir, encara que un usuari hagués acceptat rebre comunicacions comercials de Catalonia o Catalonia Rewards en donar-se d'alta en algun dels nostres serveis, o no s'hagi oposat a elles, segons el cas, no la rebrà mai en aquestes xarxes socials mitjançant els serveis anteriors si no va admetre que les seves dades fossin tractades amb finalitats publicitaris per la xarxa social o aplicació. Per tant, recomanem a tots els usuaris que, si no desitgen rebre publicitat a través de la xarxa social o plataforma de tercers, restringeixi la mateixa a través del seu perfil d'usuari o eines disponibles, i que consultin les condicions existents en les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes.

Les dades necessàries per a poder remetre't comunicacions comercials o amb finalitats publicitaris es tractaran mentre mantinguis una subscripció a les nostres comunicacions o un usuari en el Programa de Fidelització Catalonia Rewards i, havent proporcionat el teu consentiment per a aquest tractament, no l'haguessis retirat amb posterioritat, o no t'haguessis oposat a la seva recepció, segons el cas. En qualsevol cas, rebutjar o oposar-te a la recepció de comunicacions comercials no suposarà l'eliminació de cap dada, ja que aquests formen part del teu perfil, però sí que evitarà que els utilitzem amb aquesta finalitat.

Tingues en compte que, en qualsevol cas, és possible que vegis publicitat de Catalonia i Catalonia Rewards en les xarxes socials, ja que aquestes permeten mostrar publicitat als seus usuaris sense que compartim cap dada personal prèviament. En aquests casos, la visualització d'aquesta publicitat dependrà exclusivament de la configuració del seu perfil d'usuari en aquesta xarxa social o aplicació.

Totes les nostres comunicacions podran ser personalitzades i adaptades a les teves preferències, tal com descrivim en l'apartat “Elaboració de perfils” més endavant.

Així mateix, tingues en compte que la nostra pàgina web disposa de diferents formularis on podràs subscriure't a les nostres comunicacions comercials o newsletters. També podràs subscriure't a les mateixes en signar el contracte d'allotjament “Welcome” que se't lliurarà en fer el check-*in als hotels o qualsevol altre mitjà on se sol·liciti el consentiment. Podràs prestar el consentiment per a rebre comunicacions en qualsevol d'aquests mitjans i podràs donar-te de baixa quan ho desitgis mitjançant l'enllaç disponible que trobaràs per a això amb cada comunicació que rebis, o en el seu cas, per correu electrònic a les adreces indicades en aquesta política de privacitat, per tant, una vegada subscrit, no suposarà donar-te de baixa d'aquestes comunicacions pel fet de no marcar la casella de subscripció en ocasions posteriors.

COMUNICACIONS DE DADES
No comunicarem les teves dades a cap tercer, ni tan sols als Hotels, perquè et remetin comunicacions comercials. Com indicàvem anteriorment, és possible que rebis informació de tercers, però sempre enviarem nosaltres la comunicació.

BASE DE LEGITIMACIÓ
Sempre que et registris voluntàriament a les nostres comunicacions amb l'abast indicat anteriorment, la base legitimadora del tractament serà el teu consentiment.

Quan realitzis una reserva en la nostra pàgina web, o contractis qualsevol altre producte o servei amb nosaltres, considerem que tenim habilitació legal i interès legítim per a remetre't aquestes comunicacions, sempre que no t'hagis oposat en el moment de la captació de les dades tal com ens exigeix la normativa a Espanya.

L'ús dels serveis publicitaris en xarxes socials o aplicacions de tercers es realitza sobre la base del nostre interès legítim de millorar la nostra forma de comunicació amb els nostres usuaris i assegurar la seva efectivitat, de la forma més transparent possible.

Sempre, en qualsevol cas, podràs oposar-te a aquest tractament i donar-te de baixa de les nostres comunicacions, bé mitjançant l'enllaç que trobaràs en cada comunicació, bé seguint les instruccions que et proporcionem en l'apartat “Els teus drets” més endavant.
Així mateix, podràs oposar-te al fet que utilitzem les teves dades personals per a fer ús dels serveis publicitaris de xarxes socials i altres tercers, així com configurar el teu perfil d'usuari, en cada xarxa social o aplicació de tercer, i establir les teves pròpies preferències de comunicació.

2.6. GESTIÓ DEL PROGRAMA CATALONIA REWARDS

RESPONSABLE
La societat responsable de les dades personals vinculades al nostre Programa de Fidelitat Catalonia Rewards és Ducs de Bergara, S.L.O. (Catalonia Rewards).

FINALITAT
La finalitat del tractament és assegurar la teva correcta participació en el Programa de Fidelització i permetre't gaudir de tots els seus avantatges.

Per això, la participació en el Programa de Fidelització Catalonia Rewards suposa que necessàriament tractem les dades personals per a:

 • Gestionar l'acceptació i el control del compliment de la present Política de Privacitat, les Condicions Generals d'Ús del Lloc web, les Condicions Generals de Contractació Rewards, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb la teva condició de membre de Catalonia Rewards;
 • Formalitzar i gestionar les teves reserves a través de Catalonia Rewards;
 • Agilitzar el procés de formalització de futures reserves mitjançant la conservació de les teves dades personals;
 • Informar-te del teu nivell de filiació i quantia de “Travel Cash” acumulat;
 • Contestar les preguntes o sol·licituds que, en el seu cas, poguessis haver enviat a Catalonia Rewards.

Així mateix, en el moment de registre tindràs la possibilitat d'oposar-te a les nostres comunicacions comercials. En cas d'acceptar-les, aplicarà el que es disposa en els apartats “Subscripció a les nostres comunicacions” i “Elaboració de perfils” disponibles en la present política de privacitat. Podrà així rebre, entre altres, ofertes, accions promocionals o concursos organitzats per o en els quals intervingui Catalonia Rewards.

Tingues en compte, no obstant això, que no acceptar les comunicacions vinculades a Catalonia Rewards en el registre no cancel·larà la teva subscripció a altres comunicacions que haguessis acceptat en altres moments (per exemple, la subscripció directa a la Newsletter mitjançant la nostra web o durant el check-*in en un hotel). Les baixes a les nostres comunicacions es gestionen exclusivament mitjançant l'enllaç disponible en cada comunicació o, en el seu cas, per correu electrònic a les adreces indicades en la present política de privacitat.

També serà aplicable el descrit en l'apartat “Prevenció del frau”, en tot allò vinculat a conductes fraudulentes en el Programa de Fidelització Catalonia Rewards”.

COMUNICACIONS DE DADES
Les dades vinculades al Programa de Fidelització no es comunicaran a cap tercer, tret que sigui necessari per a la correcta prestació d'un servei que hagués estat sol·licitat per un membre registrat i sigui executat per un tercer però no quan dit tercer presti el seu servei al membre registrat directament.

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació és el correcte desenvolupament de les obligacions contractuals del Programa de Fidelització, de conformitat amb el que es disposa en les Condicions Generals de Contractació Rewards, disponibles aquí .

Així mateix, pel registre en el Programa de Fidelització tenim habilitació legal i interès legítim per a remetre't aquestes comunicacions, sempre que no t'hagis oposat en el moment de la captació de les dades tal com ens exigeix la normativa a Espanya.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades vinculades al Programa de Fidelització Catalonia Rewards els conservem mentre no et donis de baixa d'aquest, fins que puguem considerar que ja no tens interès (per exemple, perquè ha transcorregut un termini de temps raonable sense que hagis iniciat sessió ni interactuat amb el Programa de Fidelització de cap altra forma), o quan des de Catalonia Rewards rescindim el contracte (per exemple, per incompliment de les obligacions per part del membre registrat, extinció del Programa de Fidelització, etc.).

Una vegada es produeixi la baixa en el Programa de Fidelització, ja no utilitzarem les teves dades, sense perjudici que puguem conservar-los bloquejats tal com exigeix la normativa a Espanya i com descrivim en l'apartat 3 “Termini de conservació de les dades” general més endavant.

2.7. ELABORACIÓ DE PERFIL

RESPONSABLE
El responsable d'elaborar perfils dels nostres clients és Catalonia, responsable de la pàgina web, les cookies i la contractació o reserva en línia o a través de la centraleta telefònica de la cadena.
Si et registres en el programa de fidelització Rewards, les teves dades seran tractades conjuntament per Catalonia i Catalonia Rewards, els qui ho faran en qualitat de corresponsable i de conformitat amb les obligacions contractuals que a tals efectes han subscrit totes dues companyies.

FINALITAT
Elaborem perfils dels nostres clients i usuaris sobre la base de les seves preferències, amb l'única finalitat de poder oferir millors ofertes i promocions especialment adaptades als teus interessos.
D'aquesta manera, podem orientar el contingut de les nostres comunicacions segons la informació que anem captant mitjançant: (i) la navegació per la nostra pàgina web i els hotels, destins o serveis que sol consultar; (ii) la informació que puguem captar mitjançant les cookies, sempre que les hagis acceptat (per a més informació, consulta la nostra política de cookies); (iii) els productes o serveis que contractes o reserves, tant en la pàgina web com, en el seu cas, en els propis hotels (en aquest cas, l'hotel en el qual t'allotgis captarà les dades tant per a Catalonia com per a Catalonia Rewards conjuntament en cas que siguis membre del programa de fidelització Rewards); (iv) les campanyes o activitat publicitària que puguem realitzar en pàgines web de tercers o xarxes socials (per exemple, la interacció amb els anuncis, bàners o continguts publicats); o (v) qualsevol altra informació que ens puguis proporcionar o puguem inferir en qualsevol altre contacte (per exemple, mitjançant xat, email, aplicacions de missatgeria instantània o telèfon).

Així mateix, sobre la base de la informació del teu perfil, podrem personalitzar el contingut de la nostra pàgina web, podent així mostrar-te informació rellevant sobre la base de les teves preferències.

Tots els perfils que generem s'alimenten a mesura que interactues amb nosaltres, ja sigui mitjançant la navegació en la pàgina web, la contractació de productes o serveis, la subscripció a les nostres comunicacions comercials o el registre en el Programa de Fidelització Catalonia Rewards. Per tant, a tall d'exemple, si el registre en el Programa de Fidelització Catalonia Rewards es realitza en un moment en el qual ja hem elaborat prèviament un perfil teu per interaccions o reserves prèvies, la informació que ja tenim sobre tu s'incorporarà al teu perfilat d'usuari de Catalonia Rewards.

En cap cas aquests perfils, encara que es realitzin de manera automatitzada, tindran conseqüències jurídiques o similars per als clients o usuaris, ja que no impedirà en cap cas l'accés als nostres productes o serveis, si no que senzillament ens permetrà poder oferir-li informació que considerem rellevants per a ells (per exemple, si sol buscar hotels en una ciutat o zona concreta, prioritzarem proporcionar-li ofertes, promocions o informació sobre aquesta ciutat o zona. O si sols contractar sempre un servei concret, podrem oferir-te informació sobre aquest o serveis similars).

Addicionalment a l'anterior, podem utilitzar les teves dades personals amb finalitats estadístics, encara que no hagis acceptat la recepció de comunicacions comercials per via electrònica o t'hagis oposat a elles. Això ho fem per a tenir un millor coneixement global dels nostres clients i millorar els nostres productes i serveis, per la qual cosa aquesta informació s'utilitzaria únicament, com indicàvem, amb finalitats estadístics i d'estudi de mercat. No obstant això, en el moment en què et subscriguis a les nostres comunicacions per qualsevol via, podrem utilitzar tota la informació generada fins al moment per a personalitzar-les i adaptar-les als teus interessos.

En tot cas, podràs oposar-te a la realització de perfils en qualsevol moment mitjançant l'exercici del dret d'oposició, tal com descrivim en l'apartat “Els teus drets” més endavant.

COMUNICACIONS DE DADES
Les dades dels perfils no es comunicaran mai a cap tercer.
No obstant això, quan et registres en el programa de fidelització Rewards, les dades vinculades al teu perfil d'usuari seran tractats conjuntament per Catalonia i per Catalonia Rewards com a corresponsables, tal com indiquem en l'apartat “Responsables” anterior.
En aquest cas, existirà una comunicació inicial de les dades del teu perfil de Catalonia cap a Catalonia Rewards, perquè des d'aquest moment, totes dues companyies puguin tractar les dades conjuntament.
Aquesta comunicació té lloc per a evitar remetre comunicacions comercials duplicades. Quan et registres en Catalonia Rewards, deixaràs de rebre les comunicacions generals de Catalonia, i ens centrarem en la teva relació amb nosaltres vinculada al programa de fidelització.
Aquesta comunicació de dades podrà incloure també la informació captada mitjançant les cookies de la pàgina web, també titularitat de Catalonia, sempre que les hagis acceptat.

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació per a l'elaboració de perfils és l'interès legítim de Catalonia i Catalonia Rewards d'assegurar que enviem informació més rellevant als nostres usuaris, clients i membres del programa de fidelització.
Catalonia i Catalonia Rewards han realitzat la deguda ponderació de l'interès legítim, concloent que els nostres interessos són legítims i que no afecten els drets i llibertats dels interessats, no existeixen decisions jurídiques sobre ells, ni cap activitat que l'afecti de manera similar.
D'altra banda, la comunicació de dades de dades de Catalonia cap a Catalonia Rewards per a establir la corresponsabilitat vinculada als perfils dels membres del programa de fidelització Rewards es basa en les obligacions contractuals del propi programa Rewards (que pots consultar aquí )

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades del teu perfil d'usuari seran conservats mentre siguis (i) usuari de la nostra pàgina web; (ii) no eliminis les cookies que haguessis acceptat, en el seu cas; (iii) siguis subscriptor de nostra Newsletter; (iv) formis part del nostre programa Rewards o (v) no t'hagis oposat expressament a la realització de perfils.
Tingues en compte que, encara que haguessis sol·licitat la baixa en les comunicacions comercials, continuarem actualitzant el teu perfil d'usuari per a les altres finalitats descrites anteriorment. Si en qualsevol moment tornessis a subscriure't en nostres newsletter, aquestes es personalitzaran incloent la informació del teu perfil generada fins al moment.
En tot cas, les teves dades també podran ser conservats amb altres finalitats, tal com indiquem en el nostre apartat “Termini de conservació de les dades” general més endavant.

2.8. PREVENCIÓ DEL FRAU

RESPONSABLE
El responsable de la prevenció del frau serà Catalonia per a tot allò relatiu a l'ús de la pàgina web i la contractació i reserva de productes o serveis en línia.

Quant a la prevenció del frau vinculada al programa de fidelització, el responsable del tractament serà Catalonia Rewards.

FINALITAT
Tractem les dades personals dels nostres usuaris, clients i membres de Rewards amb la finalitat d'assegurar el compliment de les obligacions establertes en l'ús dels nostres serveis o de la normativa aplicable.

Així, podem establir controls detectin un ús inapropiat de la pàgina web, l'ús de dades personals fraudulentes, mitjans de pagament no vàlids (per exemple, targetes falses o robades), o el frau en l'ús dels avantatges oferts en el programa Rewards.

Per a això, podem tractar dades personals de l'usuari que realitzi el frau, no sols per a prendre mesures per a evitar-lo, si no també per a prendre les accions legals que poguessin correspondre en cada cas.

COMUNICACIONS DE DADES
En cas de detectar un frau que afecti els interessos i drets de Catalonia, podrem comunicar les dades als cossos i forces de seguretat, així com jutges i tribunals del país en el qual s'hagi produït l'activitat fraudulenta o on jurisdiccionalment correspongui en cada cas. Així mateix, Catalonia també podrà comunicar dades a Catalonia Rewards i viceversa en cas que alguna d'elles detecti un frau.

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació d'aquest tractament és el compliment de les condicions aplicables a cada cas, ja sigui de les obligacions derivades de l'ús de la web establertes en l'avís legal, de les condicions de contractació, o les bases legals del programa Rewards.

Així mateix, podrem tractar les dades per obligació legal sempre que el frau comporti l'incompliment de qualsevol llei aplicable en qualsevol país en el qual operem.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades vinculades a la prevenció del frau es tractaran mentre siguin necessari per a defensar els interessos i drets de Catalonia, i quan correspongui de conformitat amb els terminis de prescripció establerts en qualsevol normativa aplicable o mentre existeixi una causa oberta que el justifiqui. Per exemple, les dades podrien arribar a tractar-se fins a 10 anys en casos de sospita d'estafa, de conformitat amb el Codi Penal vigent a Espanya).

2.9. CONTACTE CORPORATIU

RESPONSABLE
Sempre que et posis en contacte amb nosaltres per a sol·licitar qualsevol informació, les teves dades personals seran tractats per Ducs de Bergara, S.L.O.

FINALITAT
Pots posar-te en contacte amb nosaltres amb diferents finalitats utilitzant els diferents canals d'informació, ja siguin els formularis de la pàgina web, les xarxes socials, el telèfon o el correu electrònic o postal.
En aquests casos podrem tractar les teves dades, per exemple, per a:

 • gestionar qualsevol petició d'informació sense compromís en relació amb els nostres productes o serveis;
 • gestionar qualsevol petició d'informació en relació amb els projectes d'expansió;
 • gestionar l'enviament d'actualitzacions de les últimes notícies de la sala de premsa;
 • gestionar qualsevol petició d'informació en relació amb el nostre compromís en matèria de responsabilitat social;
 • utilitzar la teva informació, si fos rellevant i oportú, per a millorar el teu perfil d'usuari, client o membre de Rewards, tal com s'estableix en la descripció del tractament “Elaboració de perfils” anterior.


COMUNICACIONS DE DADES
Per norma general no comuniquem les dades personals rebudes. No obstant això, si l'objectiu de la teva consulta va vinculat a altres societats vinculades a la cadena Catalonia Hotels & Resorts, podrem comunicar-los el contingut de la teva consulta i, si fos estrictament necessari per a poder facilitar-te la resposta, també les teves dades personals (per exemple, perquè es posin directament en contacte amb tu).

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació per a respondre a qualsevol petició d'informació és l'interès legítim de Ducs de Bergara, S.L.O. a assegurar la comunicació amb les persones interessades i proporcionar una resposta a qualsevol petició.
En cas d'utilitzar qualsevol informació proporcionada per a alimentar un perfil d'usuari, client o membre de Rewards, la base de legitimació serà l'especificada en la descripció del tractament “Elaboració de perfils” indicat anteriorment.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades vinculades a les peticions enviades a Ducs de Bergara, S.L.O. seran tractats mentre siguin necessaris per a proporcionar la resposta corresponent, fins a cinc anys per a mantenir un històric de sol·licituds que ens permeti millorar els nostres productes i serveis o recuperar una conversa prèvia, així com fins al termini de prescripció establert en qualsevol normativa que pogués ser aplicable en aquells casos en els quals se'ns pogués comunicar un incident o incompliment per part de qualsevol societat vinculada a Catalonia Hotels & Resorts.

2.10. SELECCIÓ DE PERSONAL

RESPONSABLE
Quan aplicacions a una vacant (i) publicada pel departament de recursos humans a través de portals digitals de treball o empreses de selecció de personal, com ara, a manera enunciativa no limitativa, “Linkedin” o “InfoJobs” , el responsable del tractament de les teves dades personals serà Ducs de Bergara, S.L.O.; (ii) quan apliques a una vacant a través de l'apartat “treballa amb nosaltres” situat en la Web corporativa de Catalonia, en aquest cas el responsable del tractament serà Promotora Kasde, S.A.; (iii) quan de manera presencial lliuraments en algun dels hotels de la cadena Catalonia Hotels & Resorts el teu curriculum vitae en mà, el responsable del tractament de les teves dades passarà a ser la societat de la cadena que gestioni l'hotel en particular.
Les dades seran tractades pels anteriors responsables, sense perjudici que puguin facilitar-se entre les empreses del grup al qual pertanyen (veure apartat “Comunicacions de dades”).

FINALITAT
Quan gestionem processos de selecció de personal, tractem les dades personals per a les següents finalitats:

 • Avaluar els teus estudis i experiències professionals prèvies en relació amb la vacant a la qual et postules;
 • Realitzar les entrevistes que siguin necessàries, tant generals des de recursos humans com específiques amb els responsables corresponents;
 • Segons el lloc al qual presentis la teva candidatura, realitzar tests, proves de nivell, idiomes, capacitats o aptitud;
 • Sol·licitar referències a les persones que ens hagis pogut facilitar;
 • Qualsevol altra acció que considerem oportuna per a valorar la teva candidatura.


També tractarem les teves dades de contacte per a, precisament, poder contactar amb tu al llarg del procés de selecció.

En cas de no ser seleccionat, podrem conservar les teves dades, així com els resultats d'entrevistes, test, etc. per a poder oferir-te i considerar-te en altres ofertes o vacants d'ocupació que puguem considerar que són del teu interès i que coincideixen amb el teu perfil professional.

COMUNICACIONS DE DADES
Per norma general no comuniquem les dades personals rebudes. No obstant això, part dels nostres serveis centrals es presten des de diferents societats. Així mateix, els hotels que formen part de la cadena Catalonia Hotels & Resorts poden formar part també d'altres empreses. Per això, sempre que sigui necessari per a gestionar la teva candidatura, tota la teva informació personal podrà ser comunicada a l'empresa que ha publicat la vacant.

BASE DE LEGITIMACIÓ
La base de legitimació per als processos de selecció és l'execució de mesures pre-contractuals prèvies a una potencial contractació com a empleat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades que ens remetis per a una vacant per a la qual no hagis estat finalment seleccionat podran conservar-se per un termini no superior a 2 anys, amb la finalitat de proposar-te noves vacants que puguin ser del teu interès, tret que t'oposis en qualsevol moment a això.


3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les teves dades personals podran ser tractats de conformitat amb el descrit en cadascun dels tractaments indicats en la present política de privacitat.

Sense perjudici d'aquests terminis, les teves dades podran ser conservats de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejats per a complir amb qualsevol obligació legal que sigui aplicable en cada cas.

Per exemple, per a l'exercici o defensa d'accions vinculades a la normativa de consumidors i usuaris, qualsevol informació personal rellevant podrà ser tractada durant un termini de 3 anys. En casos d'estafa, com s'ha esmentat anteriorment i de conformitat amb el Codi Penal vigent a Espanya, podran tractar-se en determinats suposats per un termini de fins a 10 anys. És possible que en els diferents països en els quals operem existeixin obligacions legals addicionals que ens puguin obligar a conservar les dades per terminis superiors.

 

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Per norma general, procurem tractar sempre les dades personals a Europa o l'Espai Econòmic Europeu, assegurant el compliment del RGPD tant per part nostra com dels nostres proveïdors de serveis, els qui tracten les dades en el nostre nom i sota les nostres instruccions.

No obstant això, prestem els nostres serveis globalment, per la qual cosa és possible que hàgim de tractar les dades en altres països, que poden oferir o no les mateixes garanties que el RGPD. En el supòsit que fos necessari realitzar transferències internacionals des de la UE a països fora de la UE que no compleixin amb aquestes garanties, ens comprometem a portar-les sempre a cap assegurant que es protegeixin amb les garanties oportunes, que podran incloure les (i) Clàusules Tipus aprovades per la UE, (ii) Certificacions dels tercers, (iii) Normes corporatives vinculants o (iv) qualsevol altre mecanisme vàlid de conformitat amb la normativa o aprovat per les autoritats competents.


5. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si el responsable està tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El responsable deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades de conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant un correu electrònic a dpo.cataloniahotels@lener.es. Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Còrsega, 323 – 08037 Barcelona, dirigit a Atenció al Client i indicant en el sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar la major informació possible sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

Actualitzat maig 2023