AVÍS LEGAL

introducció

1. Introducció

Aquesta pàgina web és titularitat de Promotora Kasde S.A., societat espanyola amb domicili a c/ Castellnou 61, 08017 Barcelona, amb número de telèfon 932360000, número d'identificació fiscal A-08405490 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 2765, secció 2a, foli 229, full 29428, inscripció 1a.

condiciones

2. Condicions d'ús.

L'accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, no suposa l'establiment de cap tipus de relació de caràcter comercial entre Promotora Kasde S.A. i l'usuari i implica el coneixement i l'acceptació de les condicions d'ús. En cas de no acceptació, preguem que no en faci ús.

La informació que apareix en aquest web és la informació vigent en la data de la darrera actualització. Promotora Kasde S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest web.

Si una de les estipulacions d'aquestes condicions d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions d'ús es mantindran en els termes acordats.

propiedad

3. Propietat intel·lectual i industrial.

El web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, les icones, els botons, com també el software, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Promotora Kasde S.A. o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió al web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas no s'entendrà que Promotora Kasde S.A. concedeix cap llicència o fa cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret i, en especial, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització expressa prèvia i escrita de Promotora Kasde S.A. o dels titulars corresponents.

L'usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l'usuari obtingui l'autorització prèvia expressa i escrita de Promotora Kasde, S.A.

Obligacions dels usuaris.

4. Obligacions dels usuaris.

Amb caràcter general, els usuaris hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, fent servir la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar el web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del web, els béns o drets de Promotora Kasde, S.A., els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Personal data protection

5. Protecció de dades personals.

En compliment del que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, tots els nostres hotels, la llista i dades dels quals es poden consultar a l'enllaç www.cataloniahotels.com (en endavant, CATALONIA HOTELS), garanteixen la confidencialitat de les dades personals que, a través d'aquest Web, facilitin els seus clients i usuaris. CATALONIA HOTELS realitza aquest tractament per tal de poder atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de productes i serveis oferts pels nostres hotels a través de www.cataloniahotels.com, i enviar comunicacions comercials, en el cas que l'usuari així ho hagi sol·licitat o si ha contractat la prestació d'algun dels nostres serveis i no s'oposa a la recepció de les esmentades comunicacions. Amb aquesta finalitat tractarà de manera automatitzada les dades rebudes, les quals es troben degudament declarades i inscrites en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. A més, amb la finalitat d'oferir-li un millor servei en tots els nostres hotels i informar-li per qualsevol mitjà, inclosos el correu electrònic i SMS, dels serveis i les promocions d'oci i viatges oferts pels nostres establiments propis o establiments col·laboradors, ja sigui directament o a través dels nostre club de fidelitat Wanup, les seves dades (llevat que ens indiqui el contrari) poden ser cedides a Wealth, S.A. (Wanup). Les dades dels nostres clients són tractades d'acord amb l'esmentada normativa, i es consideren actualitzades i vigents mentre els nostres clients no comuniquin el contrari, per tant li preguem que ens notifiqui qualsevol variació. Si ho desitja, el nostre client o usuari podrà en tot moment sol·licitar l'accés, la cancel·lació, la correcció l'esborrat de les seves dades personals, contactant amb CATALONIA HOTELS a través de correu electrònic a l'adreça news@cataloniahotels.com (Ref: Protecció de Dades) o contactant amb WANUP a través de www.wanup.com/es/unsubscribe (en espanyol), www.wanup.com/en/unsubscribe (en anglès), www.wanup.com/it/unsubscribe (en italià), www.wanup.com/fr/unsubscribe (en francès), www.wanup.com/de/unsubscribe (en alemany), www.wanup.com/pt/unsubscribe (en portuguès) o bé per correu ordinari amb la mateixa referència adreçat al Servei d’Atenció al Client Promotora Kasde S.A (CATALONIA HOTELS) o Wealth S.A (Wanup) al domicili C/Castellnou, 61, Barcelona 08017.

Política de galetes (cookies).

6. Política de galetes (cookies).

Les galetes (o cookies, en anglès) són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten que sigui el propi usuari qui emmagatzemi la informació que genera la seva activitat en la xarxa. Aquest lloc web pot utilitzar les següents galetes:

Galetes de sessió: Les galetes de sessió són memoritzades i únicament tenen una validesa temporal, de manera que no graven d'una manera permanent cap informació en el disc dur del seu ordinador. Aquestes galetes permeten emmagatzemar la informació relativa a l'inici de sessió de cada usuari.

Galetes de navegació: L'objectiu principal de les galetes de navegació és evitar oferir-li recomanacions no afins als seus interessos i oferir-li propostes comercials adreçades i personalitzades. Aquestes galetes de navegació basen la seva utilitat en el seguiment temporal de la navegació per internet. L'usuari té la possibilitat d'eliminar aquest tipus de galetes abans d'iniciar la navegació per altres pàgines del lloc web.

Galetes estadístiques. Les galetes estadístiques permeten conèixer la informació següent: La data i la hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre web. L'accés als continguts que l'usuari va triar en la seva darrera visita al nostre web.

Per fer estadístiques d'ús del nostre lloc web utilitzem eines estadístiques amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants.

El lloc web pot utilitzar la informació de la seva visita per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, com també per garantir la continuïtat del servei o per introduir millores als seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada amb cap altra finalitat.

Galetes de tercers: El lloc web pot instal·lar també galetes de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els serveis de Google Analytics.

Gestió de galetes: Sense perjudici del que precedeix, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les galetes o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada galeta i decidir en aquell moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per això, li suggerim la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que fa servir actualment.

De la mateixa manera, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de galetes per part de Promotora Kasde S.A., configurant en aquest sentit el seu navegador en els termes previstos en el punt anterior.

Sense perjudici del que precedeix, tingui en compte que la seva deshabilitació podria afectar el funcionament correcte de certes seccions del lloc web. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions d'internet i accedint a privacitat.

Si utilitza Firefox per a Mac, en l'opció de menú preferències, seleccionant privacitat, accedint a l'apartat mostrar galetes; i si fa servir Windows, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions, accedint a privacitat i després a usar una configuració personalitzada per a l'historial.

Si utilitza safari, en l'opció de menú preferències, seleccionant privacitat. Si utilitza Google Chrome, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions (preferències en Mac), accedint a avançades i després en l'opció de configuració contingut de la secció privacitat i, finalment, marcant galetes en el diàleg de configuració de contingut.

Enllaços a webs de tercers.

7. Enllaços a webs de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a Promotora Kasde S.A. que permetin l'accés al nostre web, sense el consentiment previ de Promotora Kasde S.A. En cap cas l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens al nostre web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Promotora Kasde S.A. dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, Promotora Kasde S.A. no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb el web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les condicions d'ús del web se sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides es resoldran davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent davant qualsevol altre fur. Tot això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com també altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.