AVÍS LEGAL

introducció

1. Introducció

Aquesta pàgina web és titularitat de Promotora Kasde S.A., societat espanyola amb domicili a c/ Castellnou 61, 08017 Barcelona, amb número de telèfon 932360000, número d'identificació fiscal A-08405490 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 2765, secció 2a, foli 229, full 29428, inscripció 1a.

condiciones

2. Condicions d'ús.

L'accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, no suposa l'establiment de cap tipus de relació de caràcter comercial entre Promotora Kasde S.A. i l'usuari i implica el coneixement i l'acceptació de les condicions d'ús. En cas de no acceptació, preguem que no en faci ús.

La informació que apareix en aquest web és la informació vigent en la data de la darrera actualització. Promotora Kasde S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest web.

Si una de les estipulacions d'aquestes condicions d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions d'ús es mantindran en els termes acordats.

propiedad

3. Propietat intel·lectual i industrial.

El web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, les icones, els botons, com també el software, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Promotora Kasde S.A. o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió al web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas no s'entendrà que Promotora Kasde S.A. concedeix cap llicència o fa cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret i, en especial, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització expressa prèvia i escrita de Promotora Kasde S.A. o dels titulars corresponents.

L'usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l'usuari obtingui l'autorització prèvia expressa i escrita de Promotora Kasde, S.A.

Obligacions dels usuaris.

4. Obligacions dels usuaris.

Amb caràcter general, els usuaris hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, fent servir la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar el web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del web, els béns o drets de Promotora Kasde, S.A., els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Personal data protection

5. Protecció de dades personals.

1.    RESPONSABLE
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Promotora Kasde S.A (CATALONIA)
Adreça postal: Córcega 323, Barcelona 08037
Telèfon: +34.93.236.00.00
Correu electrònic: dpo@cataloniahotels.com

2.    FINALITATS
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En compliment d’allò que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, et comuniquem que a CATALONIA tractem les dades que ens facilites per a les finalitats següents:
     1.    Atendre i gestionar les sol·licituds de productes i serveis oferts pels nostres hotels a través del web www.cataloniahotels.com, incloent;
        1.    Emmagatzemament i gestió de les teves dades bancàries amb la finalitat de gestionar la teva reserva.  
        2.    Gestió dels nostres serveis, inclosos recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, entre d'altres.
        3.    Registrar i gestionar la solució d'incidències online, incloent els nostres serveis d'atenció al client per processar la teva sol·licitud.

2.    Cedir les teves dades de caràcter personal a la Matriu per poder remetre't comunicacions comercials i publicitàries, com també per informar-te de serveis i promocions de lleure i viatges oferts pels hotels de la cadena. La Matriu podrà enviar-te comunicacions comercials per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o sms, entre d'altres, o per correu postal.

3.    Elaborar un perfil comercial per poder mostrar-te publicitat adaptada a les teves preferències.  CATALONIA elaborarà el teu perfil comercial sobre la base de la informació que ens has facilitat com també sobre la base del teu comportament durant les teves estades als nostres hotels.  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de l'esmentat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu.

Tingues en compte que l'estudi del teu comportament com a usuari ens permet millorar la teva experiència als hotels CATALONIA.
4.    Prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d'altres).
5.    Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.


3.    TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, o fins que sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.


4.    LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades rau en:
•    L'execució d'un contracte amb CATALONIA en relació amb l'apartat 1 anterior.
•    El consentiment prestat per tu, en relació amb la finalitat indicada a l'apartat 2 anterior.
•    L'interès legítim de CATALONIA per a les finalitats indicades als apartats 3 i 4 anteriors.
-    En relació amb l'apartat 3 anterior, l'interès legítim rau a mostrar-te serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès pel fet de ser “similars” a d’altres serveis que has contractat, tot això a partir de l'elaboració d'un perfil comercial. A aquest efecte CATALONIA elaborarà un seguiment del teu comportament a fi i efecte de determinar si pots beneficiar-te d'altres ofertes o serveis de CATALONIA. El teu perfil comercial s'elabora amb informació pròpia de CATALONIA.
-    En relació amb l'apartat 4 anterior, l'interès legítim rau a protegir els usuaris de CATALONIA mitjançant la prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis.
•    El compliment de les obligacions legals aplicables a CATALONIA per a la finalitat indicada a l'apartat 5 anterior.

5.    DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Les teves dades podran ser comunicades a tercers en els supòsits següents:
•    Les teves dades personals podran ser tractades per aquells proveïdors que presten serveis a CATALONIA. CATALONIA ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a CATALONIA per assegurar que les teves dades personals es tracten conforme a allò establert a la normativa aplicable.  
•    Les teves dades personals se cediran a la societat Matriu amb la finalitat de remetre't comunicacions comercials i publicitat, sempre que haguem obtingut el teu consentiment per a això, així com per a finalitats administratives internes.
•    Les teves dades personals també podran ser cedides en aquells casos en què existeixi una obligació legal.

6.    DRETS
Quins són els teus drets quan ens facilites les seves dades i com pots exercir-los?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a CATALONIA estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
De la mateixa manera, tens dret a accedir a les teves dades personals com també a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.  
En determinades circumstàncies podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què les conservarem únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. CATALONIA deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
De la mateixa manera, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, com també retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobaràs als correus electrònics i les comunicacions de CATALONIA o al teu compte d'usuari. Alternativament, també pots adreçar-te a nosaltres mitjançant un correu postal a l’adreça següent: dpo@cataloniahotels.com. Adreçat a Atenció a l'Usuari i indicant al sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar com més informació millor sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça electrònica que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.
Finalment, t'informem que pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES
Quins cookies utilitzem?
Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través de l’enllaç següent a la política de cookies.

 

Política de galetes (cookies).

6. Política de galetes (cookies).

Les galetes (o cookies, en anglès) són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten que sigui el propi usuari qui emmagatzemi la informació que genera la seva activitat en la xarxa. Aquest lloc web pot utilitzar les següents galetes:

Galetes de sessió: Les galetes de sessió són memoritzades i únicament tenen una validesa temporal, de manera que no graven d'una manera permanent cap informació en el disc dur del seu ordinador. Aquestes galetes permeten emmagatzemar la informació relativa a l'inici de sessió de cada usuari.

Galetes de navegació: L'objectiu principal de les galetes de navegació és evitar oferir-li recomanacions no afins als seus interessos i oferir-li propostes comercials adreçades i personalitzades. Aquestes galetes de navegació basen la seva utilitat en el seguiment temporal de la navegació per internet. L'usuari té la possibilitat d'eliminar aquest tipus de galetes abans d'iniciar la navegació per altres pàgines del lloc web.

Galetes estadístiques. Les galetes estadístiques permeten conèixer la informació següent: La data i la hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre web. L'accés als continguts que l'usuari va triar en la seva darrera visita al nostre web.

Per fer estadístiques d'ús del nostre lloc web utilitzem eines estadístiques amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants.

El lloc web pot utilitzar la informació de la seva visita per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, com també per garantir la continuïtat del servei o per introduir millores als seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada amb cap altra finalitat.

Galetes de tercers: El lloc web pot instal·lar també galetes de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els serveis de Google Analytics.

Gestió de galetes: Sense perjudici del que precedeix, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les galetes o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada galeta i decidir en aquell moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per això, li suggerim la secció d'ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que fa servir actualment.

De la mateixa manera, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de galetes per part de Promotora Kasde S.A., configurant en aquest sentit el seu navegador en els termes previstos en el punt anterior.

Sense perjudici del que precedeix, tingui en compte que la seva deshabilitació podria afectar el funcionament correcte de certes seccions del lloc web. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions d'internet i accedint a privacitat.

Si utilitza Firefox per a Mac, en l'opció de menú preferències, seleccionant privacitat, accedint a l'apartat mostrar galetes; i si fa servir Windows, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions, accedint a privacitat i després a usar una configuració personalitzada per a l'historial.

Si utilitza safari, en l'opció de menú preferències, seleccionant privacitat. Si utilitza Google Chrome, en l'opció de menú eines, seleccionant opcions (preferències en Mac), accedint a avançades i després en l'opció de configuració contingut de la secció privacitat i, finalment, marcant galetes en el diàleg de configuració de contingut.

Enllaços a webs de tercers.


7. Enllaços a webs de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a Promotora Kasde S.A. que permetin l'accés al nostre web, sense el consentiment previ de Promotora Kasde S.A. En cap cas l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens al nostre web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Promotora Kasde S.A. dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, Promotora Kasde S.A. no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb el web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.


8. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les condicions d'ús del web se sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides es resoldran davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent davant qualsevol altre fur. Tot això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com també altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.