POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

A. El responsable d'el tractament de les teves dades és la societat gestora de la cadena Catalonia Hotels & Resorts titular de l'hotel en el qual t'allotgis o en el procés de selecció participis ( "CATALONIA"). Pots consultar les dades de contacte de l'responsable corresponent aquí.

B. En cas de registrar-te com a Membre al nostre Club de fidelitat Catalonia Rewards, el responsable del tractament és:
Responsable del tractament: Duques de Bergara, S.L. (“Catalonia Rewards”).
Adreça postal: Carrer Bergara, 11, Barcelona.
Telèfon: +34 93 236 00 00.
Correu electrònic per a qüestions relatives a la protecció de dades: dpo@cataloniahotels.com

C. En cas de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis o en matèria d'expansió, corporativa o, si escaigués, responsabilitat social, o bé en cas de sol·licitar rebre actualitzacions de premsa, el responsable del tractament és:
Responsable del tractament: Duques de Bergara, S.L.
Adreça postal: Carrer Bergara, 11, Barcelona.
Telèfon: +34 93 236 00 00.
Correu electrònic per a qüestions relatives a la protecció de dades: dpo@cataloniahotels.com


2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A) En compliment d’allò que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades (“RGPD”), t’informem que CATALONIA tracta les dades que ens facilites amb les finalitats següents:

1. atendre i gestionar les sol·licituds de productes i serveis oferts pels nostres hotels a través de www.cataloniahotels.com, incloent;

-Emmagatzemar i gestionar les teves dades a l'efecte de gestionar la teva reserva;

-Gestionar els nostres serveis, inclosos els recordatoris, els avisos tècnics o les actualitzacions dels serveis contractats, entre d'altres;

-Registrar i gestionar la solució d'incidències online, incloent els nostres serveis d'atenció al client per processar la teva sol·licitud;

-Conservació de la seva imatge a efectes d'agilitzar el procés de registre de viatgers / check-in en futures reserves, en aquells casos en què vostè hagi consentit aquest tractament expressament.

2. remetre't comunicacions comercials i publicitàries, així com informar-te de serveis i promocions de lleure i viatges oferts pels hotels de la cadena, sempre que no t'hi hagis oposat. CATALONIA podrà enviar-te comunicacions comercials per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o sms;

3. elaborar un perfil comercial per poder mostrar-te publicitat adaptada als teus gustos, partint de la informació que ens facilitis, com també sobre la base de les teves estades als nostres hotels. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de l'esmentat perfil que produeixin efectes jurídics o
 significatius per a tu.

Tingues en compte que l'estudi del teu comportament com a client ens permet millorar la teva experiència als hotels CATALONIA;

4. prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d'altres); 

5. cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries;

6. gestionar el procés de selecció de personal.

B) Catalonia Rewards podrà tractar les dades personals per a les finalitats següents en cas d'haver-te donat d'alta:


1. gestionar l'acceptació i el control del compliment de la Política de Privacitat i Condicions Generals d'Ús del Lloc Web, les Condicions de Participació en el programa de fidelització Catalonia Rewards, com també qualsevol altra qüestió relacionada amb la teva condició de membre de Catalonia Rewards, incloent, entre d’altres qüestions: formalitzar i gestionar les teves reserves a través de Catalonia Rewards; remetre totes les dades de la teva reserva a l'hotel de la cadena Catalonia Hotels & Resorts en què hagis reservat; agilitar el procés de formalització de futures reserves mitjançant la conservació de les teves dades personals; informar-te del teu nivell d’afiliació i de l’import de “Travel cash” acumulat, com també respondre a aquelles preguntes o sol·licituds que, si escaigués, poguessis haver enviat a Catalonia Rewards;

2. en cas que no t'hi hagis oposat, remetre't informació comercial i publicitat per mitjans electrònics (com ara el correu electrònic o sms) sobre: (a) les ofertes, notícies i novetats relatives a l'hotel en el qual t'allotges; i/o (b) ofertes, accions promocionals o concursos organitzats per o en els quals intervingui Catalonia Rewards;

3. realitzar processos automatitzats de segmentació i perfilat sobre la base de la informació facilitada per tu com també sobre la base de les teves estades als nostres hotels a fi i efecte de poder enviar-te informació personalitzada i millorar el servei;

4. prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, entre d'altres);

5. cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries

C) Duques de Bergara S.L. podrà tractar les dades personals per a les finalitats següents:

1. gestionar qualsevol sol·licitud d'informació sense compromís en relació amb els nostres productes o serveis;

2. gestionar qualsevol sol·licitud d'informació en relació amb els projectes d'expansió;

3. gestionar l'enviament d'actualitzacions de les darreres notícies de la sala de premsa;

4. gestionar qualsevol sol·licitud d'informació en relació amb el nostre compromís en matèria de responsabilitat social; 

5. realitzar processos automatitzats de segmentació i perfilat sobre la base de la informació facilitada per tu com també sobre la base de les teves estades als nostres hotels a fi i efecte de poder enviar-te informació personalitzada i millorar el servei; 

6. Prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, entre d'altres); 

7. cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran mentre duri la relació contractual i/o comercial, o bé fins que sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

-L'execució d'un contracte amb CATALONIA en relació amb l'apartat 2 secció A) 1 anterior. 
-L'interès legítim de CATALONIA per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als contractats en relació amb l'apartat 2 secció A) 2 anterior. 
-L'interès legítim de CATALONIA en relació amb l'apartat 2 secció A) 3 anterior, el qual rau en l'activitat que consisteix a mostrar-te serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès pel fet de ser “similars” a d’altres serveis que has contractat, tot això a partir de l'elaboració d'un perfil comercial. El teu perfil comercial s'elaborarà amb informació pròpia recollida per CATALONIA a partir de la teva estada als nostres hotels.
-L'interès legítim de CATALONIA en relació amb l'apartat 2 secció A) 4 anterior, amb la finalitat de protegir CATALONIA i/o els seus clients mitjançant la prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis. 
-El compliment de les obligacions legals aplicables a CATALONIA per a la finalitat indicada a l'apartat 2 secció A) 5 anterior. 
-El consentiment prestat, de manera expressa i inequívoca a CATALONIA en relació amb l'apartat 2 secció A) 6 anterior. 

La base legal per al tractament de les teves dades per part de Catalonia Rewards rau en:

-L'execució d'un contracte amb Catalonia Rewards en relació amb l'apartat 2 secció B) 1 anterior. 
-L'interès legítim de Catalonia Rewards per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als contractats en relació amb l'apartat 2 secció B) 2 anterior. 
-L'interès legítim de Catalonia Rewards en relació amb l'apartat 2 secció B) 3 anterior, el qual rau en l'activitat que consisteix a mostrar-te serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès pel fet de ser “similars” a d’altres serveis que has contractat, tot això a partir de l'elaboració d'un perfil comercial i d’informes estadístics interns. A aquest efecte, Catalonia Rewards elaborarà un seguiment del teu comportament per determinar si pots beneficiar-te d'altres ofertes o serveis. El teu perfil comercial s'elaborarà amb informació pròpia recollida per Catalonia Rewards. 
-L'interès legítim de Catalonia Rewards en relació amb l'apartat 2 secció B) 4 anterior a l'efecte de protegir Catalonia Rewards i/o els seus clients mitjançant la prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis. 
-El compliment de les obligacions legals aplicables a Catalonia Rewards per a la finalitat indicada a l'apartat 2 secció B) 5 anterior. 

La base legal per al tractament de les teves dades por part de Duques de Bergara S.L rau en:

-El consentiment prestat, de manera expressa i inequívoca, a Duques de Bergara S.L. en relació amb l'apartat 2 secció C) 1 anterior. 
-El consentiment prestat, de manera expressa i inequívoca, a Duques de Bergara S.L. en relació amb l'apartat 2 secció C) 2 anterior. 
-El consentiment prestat, de manera expressa i inequívoca, a Duques de Bergara S.L. en relació amb l'apartat 2 secció C) 3 anterior. 
-El consentiment prestat, de manera expressa i inequívoca, a Duques de Bergara S.L. en relació amb l'apartat 2 secció C) 4 anterior. 
-L'interès legítim de Duques de Bergara S.L en relació amb l'apartat 2 secció C) 5 anterior, el qual rau en l'activitat que consisteix a mostrar-te serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès pel fet de ser “similars” a d’altres serveis que has contractat, tot això a partir de l'elaboració d'un perfil comercial i d’informes estadístics interns. A aquest efecte, Duques de Bergara S.L. elaborarà un seguiment del teu comportament per determinar si pots beneficiar-te d'altres ofertes o serveis. El teu perfil comercial s'elaborarà amb informació pròpia recollida per Duques de Bergara S.L.
-L'interès legítim de Duques de Bergara S.L. en relació amb l'apartat 2 secció C) 6 anterior a l'efecte de protegir Duques de Bergara S.L. i/o els seus clients mitjançant la prevenció d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis. 
-El compliment de les obligacions legals aplicables a Duques de Bergara S.L. per a la finalitat indicada a l'apartat 2 secció C) 7 anterior.

 

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades podran ser comunicades a tercers en els supòsits següents:

-El tractament de les teves dades per part de proveïdors que formen part del grup Catalonia Hotels & Resorts com també de tercers proveïdors que actuen com a encarregats del tractament com a conseqüència de la prestació d'un servei a CATALONIA.

-El tractament de dades dut a terme per algun dels nostres proveïdors pot implicar transferències internacionals de dades. En aquests casos, els contractes que CATALONIA té subscrits amb aquests proveïdors compten amb les garanties adequades de conformitat amb l’RGPD per tal de garantir que les teves dades estan degudament protegides.

-Les teves dades personals podran ser igualment cedides a organismes i autoritats públiques (com ara les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, entre d'altres) en aquells casos en què existeixi una obligació legal.

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si el responsable està tractant dades personals que et concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tens dret a accedir a les teves dades personals com també a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què les conservarem únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El responsable deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

De la mateixa manera, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades de conformitat amb allò establert en la normativa aplicable.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres enviant-nos un correu electrònic a dpo@cataloniahotels.com. Alternativament, també pots adreçar-te a nosaltres mitjançant un correu postal a l’adreça següent: Còrcega, 323 – 08037 Barcelona, a l’Atenció al Client i indicant al sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar com més informació millor sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça electrònica que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, t'informem que pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.